Kultur | Fria Tidningen

Kultur

Alkberg utan känsla av ett slut

Mattias Alkberg är alltid aktuell, nu med albumet Åtminstone artificiell intelligens. Gustav Sigala Haggren träffat honom för att prata om konstnärligt ansvar, politik och om stockholmssvin.

Den politiska Boye

Recension

Välkommet är att Svedjedal visar den radikala och politiskt intresserade Karin Boye, skriver Anna Remmets om biografin Den nya dagen gryr.

Minnen av Det

Nyfilmatiseringen av Det har precis haft Sverigepremiär. Johan Melander Hagborg botaniserar bland minnen av Snåljåp och trauman.

Teater utan ord

Pantomimteater är en inkluderande konstform, säger Veronica Bedecs, verksamhetsledare på Pantomimteatern i Stockholm.

Sidor

© 2021 Fria Tidningen