Högervinst i Venezuela

För första gången sedan Hugo Chávez socialistparti kom till makten för 16 år sedan har högeroppositionen vunnit ett val.

Sidor

© 2022 Fria Tidningen