Politikerna är problemet | Fria Tidningen

Recension


Fria Tidningen

Politikerna är problemet

Ledande politiker och ekonomer är en del av problemet med den ekonomiska krisen. Paul Krugman säger i sin senaste bok självklarheter som inte borde vara så ovanliga som de är, skriver Anders Nordström.

Dagens ekonomiska kris är onödig och har orsakats av överhetens dumhet och girighet. Och de flesta ekonomer är en del av problemet, inte av lösningen. Det hävdar ekonomen och vänsterdebattören Paul Krugman i sin senaste bok Bankrutt?, en inte helt lyckad översättning av ursprungstiteln End this depression now!.

Att så är fallet har andra sagt före honom, men de har snabbt förpassats till marginalen i den offentliga debatten. Men Paul Krugman är också nobelpristagare i ekonomi med egen spalt i New York Times. Det betyder förstås inte att han alltid har rätt, men det betyder att han inte bara kan viftas bort av dem han ställer till svars. Och det är ju kul.

Bankrutt? är en stimulerande blandning av lärobok i ekonomi och debattbok om den krispolitik som förs på båda sidor om Atlanten. Krugmans grundtes är lika enkel att förstå som den är svår för politikerna att acceptera, nämligen att en samhällsekonomi och en hushållsekonomi fungerar olika.

Ett hushåll som går back kan skära ner utgifterna och så är ordningen återställd. I en samhällsekonomi däremot är varje utgift alltid någon annans inkomst. Det är uppenbart när det gäller pensioner, löner till sjukhusanställda eller ersättning till arbetslösa. Men det gäller också om jag köper en ask tändstickor i kiosken. Det jag betalar blir inkomster hos kioskägaren, arbetarna i skogen och på pappersbruket och hos Swedish Matchs aktieägare.

Med andra ord, varje nedskärning leder också till minskade inkomster någonstans i ekonomin. Och därmed till att hjulen går långsammare och jobben blir färre.

Fem år med steril åtstramningspolitik har till fullo bekräftat Krugmans analys och på sina håll faktiskt lett till omtänkande. Internationella Valutafonden, IMF, konstaterar att budgetnedskärningar på en procent av BNP i krisländerna verkar leda till ett BNP-fall som är nästan dubbelt så stort – med allt vad det innebär av social misär och förlorade skatteintäkter. Och Financial Times kommentator Martin Wolf konstaterar att ”tiotals miljoner människor lider i onödan. Det är tragiskt”.

De enda som inte tänkt om är Europas politiker. De fortsätter strama åt. Inte av intellektuell övertygelse, utan för att en kursomläggning skulle innebära ett erkännande av tidigare misstag. Och då skulle ju alla se dem som de åsnor de faktiskt är.

Samtidigt ska det sägas att Krugman inte är någon samhällsomstörtare. Hans kritik handlar om hur den traditionella marknadsekonomin kan fås att fungera bättre och i mer socialt acceptabla former. Hans recept är efterfrågestimulans, mer reglerade finansmarknader och fackföreningar som är tillräckligt starka för att hindra lönenedpressning i kristider. I Sverige skulle vi kalla det traditionell gråsosse-politik. Att hans bok ändå känns som en vänsterträff i solar plexus på etablissemanget illustrerar väl hur reaktionära, irrationella och farliga dagens förhärskande ekonomiska teorier har blivit.

Andra har gått längre och ställt frågor om dagens kris kan öppna vägen för en politik som går utöver den kapitalistiska maktordningens ramar. Eller hur krav på klimatanpassning och gröna investeringar kan göras till viktiga kuggar i en politik mot krisen. Viktiga frågor, men svaren på dem får vi fortsätta söka. Paul Krugman har dem inte.

Fakta: 

Litteratur

Bankrutt? Den stora vanföreställningen om krisens orsaker och hur den ska lösas Författare: Paul Krugman Översättning: Stefan Lindgren Förlag: Leopard

Paul Krugman

• Amerikansk ekonom, född 1953, professor i nationalekonomi och krönikör vid New York Times.

• Mottog år 2008 Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne.

• Flera av Krugmans böcker har översatts till svenska, bland annat "Krisen. Orsaker, verkan, åtgärder" (Leopard, 2009).

Rekommenderade artiklar

Vår revolution har börjat

Recension

Anders Nordström är först ut i Sverige med att recensera Bernie Sanders bok Our Revolution för Fria Tidningen!

© 2021 Fria Tidningen