"Glömd" avtalsfråga på bordet | Fria Tidningen
Fria Tidningen

"Glömd" avtalsfråga på bordet

– Vi för vettiga diskussioner om detta med arbetsgivarna. För våra medlemmar är det här en viktig fråga. Allt fler känner oro för hur man ska klara av jobbet de sista åren före pensioneringen, säger C-G Hjort, vice förhandlingschef på tjänstemannafacket Unionen, till Fria Tidningen.

Redan i dag har facken inom industrin ett system för arbetstidsförkortning i form av avsättningar till arbetstidsbank där ledighet sparas. Den kan sedan tas ut i form av ledighet eller, om både arbetsgivaren och den anställda vill det, i pengar. Målet har varit att uppnå 100 timmars avsättning per år.

– Unionen är uppe i 70 timmar, men nu verkar det omöjligt att nå längre med detta system. Arbetsgivaren säger kategoriskt nej, de vill inte förlora mer produktionstid. Då ser vi avsättning till deltidspension som en möjlighet att komma vidare med arbetstidsförkortningen, säger C-G Hjort.

Alliansregeringen talar mycket om behovet av höjd pensionsålder och fler arbetade timmar i ekonomin för att klara utmaningar från en åldrande befolkning, en åsikt som även Socialdemokraterna delar. Men C-G Hjort ser ingen motsättning mellan den bedömningen och Unionens krav.

– Deltidspensionen kan göra det möjligt för personer som annars inte skulle ha orkat arbeta ända fram till pensionsåldern att göra det. På så vis kan den bidra till att personer arbetar fler timmar under sitt yrkesliv än de annars skulle ha gjort, säger han.

Att diskussionerna om deltidspension går framåt förklaras bland annat av att parterna är överens om att kostnaderna för systemet ska räknas av från fackens krav på generella löneökningar. Dessutom, menar fackförbunden, innebär systemet också fördelar för arbetsgivarna, exempelvis genom att generationsskiften på arbetsplatserna underlättas. Unga kan få anställning samtidigt som äldres erfarenheter kan tas till vara.

Från Teknikföretagen, den största arbetsgivarföreningen inom industrin, är man emellertid kärvare i kommentarerna om deltidspension.

– Det här är ett krav som facken har fört fram, därför förhandlar vi om det. Men det är inget som vi själva skulle ha föreslagit. Men förhandlingarna är inne i ett intensivt läge, och jag vill inte säga mer än så just nu, säger Teknikföretagens vice förhandlingschef Tomas Undin till Fria Tidningen.

Det är dock mycket möjligt att den brist på entusiasm för delpensionen som arbetsgivarna visar upp ska ses som en del i förhandlingsspelet. Ett av arbetsgivarnas viktigaste krav är treårsavtal, men facken kräver ettårsavtal. Att arbetsgivarna går med på deltidspensionen kan mycket väl vara nyckeln till att få med facken på en längre avtalsperiod.

Förhandlingarna sker nu under tidspress för att nå en överenskommelse innan det gamla avtalet löper ut sista mars. Konflikthoten inom byggsektorn sätter ytterligare tryck på industriarbetsgivarna att lyckas med detta, annars hotas industriavtalets roll som riktmärke för övriga arbetsmarknaden. Förhandlingarna leds av Opartiska ordföranden (OpO), som är utsedda av Industrirådet.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria Tidningen