Vänsterpartiet positivt till EU-förslag om bankdelning | Fria Tidningen
Fria Tidningen

Vänsterpartiet positivt till EU-förslag om bankdelning

Tvinga fram en delning av storbankerna och samla deras spekulationsaffärer i särskilda bolag. Så vill en grupp EU-experter förhindra att skattebetalarna tvingas rädda banker på fallrepet. I Sverige har Vänsterpartiet i hård politisk motvind länge drivit samma krav. Nu förbereder EU-kommissionen ett lagförslag i frågan.

– Det är glädjande att kommissionen nu arbetar med den här frågan. Vänsterpartiet har länge drivit kravet på att storbankerna ska delas. Skattebetalarna ska inte en gång till behöva stå för notan när deras spekulationer slår fel, säger Vänsterpartiets ekonomiska talespeson Ulla Andersson till Fria.

– Länge fick vi slåss ensamma för detta, men i somras anslöt sig Miljöpartiet till kravet. Men regeringen är helt emot och Socialdemokraterna bara tiger.

EU-kommissionens beslut att tillsätta expertgruppen ska ses mot bakgrund av att många EU-länders banksystem under finanskrisen hamnade på gränsen till kollaps till följd av vidlyftig spekulation. De berörda regeringarna bedömde då de samhällsekonomiska följderna av en bankkrasch som så stora att de med skattepengar stöttade upp banksystemet. Men kostnaderna för detta har blivit enorma och bidragit till växande offentliga budgetunderskott. Något som i sin tur tagits till intäkt för nedskärningar i bland annat pensioner och sjukvård.

Expertgruppen, som har letts av den finska centralbankschefen Erkki Liikanen, menar att om bankerna delas och den spekulativa verksamheten läggs i separata bolag ska detta inte behöva hända igen. Slår spekulationerna fel kan dessa bolag tillåtas gå i konkurs, eftersom normal bankverksamhet i form av inlåning och utlåning till hushåll och företag inte berörs.

I Sverige har Vänsterpartiet länge framhållit att bankernas vetskap om att de alltid räddas av skattebetalarna om förlusterna blir för stora lett till att de frestas att ta alltför stora risker.

– Det blir en sorts försäkring mot konkurs för bankerna som gör att de kan låna upp kapital på finansmarknaderna billigare än de annars hade kunnat. Riksbanken har uppskattat att de svenska bankerna tjänar cirka 30 miljarder kronor på detta under ett år. Det är halva deras vinst, säger Ulla Andersson.

Anders Sellström, som sitter i riksdagens finansutskott för Kristdemokraterna, håller med om att förändringar behövs för att förhindra att skattebetalarna i framtiden tvingas rädda banker som tagit för stora risker.

– Men vi menar att det i praktiken blir svårt att göra en sådan här uppdelning av bankernas verksamheter. Vårt alternativ är istället att skruva upp kapitaltäckningskraven, den del av bankernas kapital de måste hålla i reserv, säger Anders Sellström.

Vänsterpartiets riksdagsmotioner om bankdelning har alla röstats ner, men Anders Sellström är inte helt säker på att alliansregeringen skulle säga ett lika kategoriskt nej om förslaget kommer från EU-kommissionen.

– Menar kommissionen att det här är nödvändigt för stabiliteten i Europa så får vi väl se. Men vi är inte där än, säger han.

Expertgruppens förslag analyseras nu av kommissionen med målsättningen att ett förslag till direktiv – en EU-lag som gäller alla medlemsländer – ska presenteras före sommaren. Samtidigt utsätts kommissionen för starka påtryckningar från de europeiska bankerna som är mycket negativa till alla förslag om bankdelning.

– Det är en enorm lobbying som pågår nu. Därför är det viktigt att medborgarna trycker på kommissionen från andra hållet. Då får de lättare att stå emot bankerna, säger Ulla Andersson.

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria Tidningen