Nationalekonomi för dummies | Fria Tidningen
Fria Tidningen

Nationalekonomi för dummies

Det är en händelse som ser ut som en tanke. Just när arbetsgivarna för femtielfte gången förklarat att det inte finns pengar till lönehöjningar och de dystra krisprognoserna blev allt svårare att greppa så damp den ner, Ekonomihandboken, i en ny, omarbetad upplaga.

Ekonomen Sten Ljunggren och ETC-grundaren Johan Ehrenberg ger sig än en gång i kast med att granska maktens många myter om rätt och fel i ekonomins mystiska värld. Och som de gör det! Det är 582 sidor späckade med välskrivna analyser och otaliga förklarande diagram och tabeller. Här avhandlas allt från nyliberalismens teori och Marx syn på pengar till barnfattigdom och statsskuldens storlek. Boken innehåller både en rejäl uppdatering av den tidigare upplagan, och helt nya kapitel om finanskraschen, klimatkrisen och den offentliga sektorns ekonomi. Och så Ulf Lundqvists illustrationer som bevisar att även när det gäller ekonomi kan en bild säga mer än tusen ord!

En röd tråd i Ekonomihandboken är att kapitalismen gått in i en fas där spekulationsekonomin blivit det ”normala” tillståndet. Avreglering av kreditmarknader, privatisering av offentlig verksamhet och pensionskapital och ständigt ökande vinstandel i näringslivet har frigjort enorma mängder kapital som flyter runt på finansmarknaderna i jakt på snabba cash. I dag är endast två procent av världens valutatransaktioner kopplade till handel med varor eller tjänster. 98 procent är spekulation i värdepapper och valutor! Följden blir febriga uppgångar, i aktier, fastigheter, mineraler... Ja, de visar hur till och med torskfisket utanför Island blir en bricka i spekulationsspelet!

Till slut spricker bubblorna, och även den verkliga ekonomin dras med i fallet. Banker kraschar, arbetslösheten stiger, skatteinkomster sjunker och statsskulder växer.

En annan av Ehrenbergs/Ljunggrens teser är att ekonomi handlar om åsikter, inte opartiska sanningar. Sant, och som alla vet är åsikter något som det lyckligtvis finns gott om hos människor med hjärtat till vänster.

Alla kommer inte att gilla allt i Ekonomihandboken. Till exempel den besynnerliga förkärleken för fasta växelkurser och oförmågan att förstå eurokrisen. Enligt Ekonomihandboken har ”en inflation på 4–5 procent aldrig varit något problem för ett samhälle att leva med”.

Helt riktigt på ett allmänt plan, men har man det och delar valuta med länder vars inflation bara är hälften så hög så ligger man snart illa till. Och konsekvenserna av de obalanser som då skapas är lika otrevliga som obevekliga. Kan en nedskrivning av valutan inte ske så drabbas den reala ekonomin med sjunkande produktion och stigande arbetslöshet. Där står Grekland, Spanien, Italien, Portugal och Irland i dag. Ehrenberg och Ljunggren tycker att diskussionen om euron är ett stickspår för vänstern. Där har de fel.

En av höjdpunkterna i nya Ekonomihandboken är kapitlet om klimatkrisen. Vassa analyser av en dyster utveckling, men också en sprudlande tro på förändring och konkreta förslag på hur. Och en rejäl brandfackla för den rödgröna rörelsen. För även om författarna ifrågasätter BNP som mått på välstånd så är de ”djupt skeptiska till de inom miljö- och vänsterrörelser som diskuterar klimathotet utifrån en tes om att tillväxt och konsumtion på jorden ska minska”.

Inställningen hindrar en progressiv klimatpolitik från att få nödvändigt stöd, hävdar de. Det kan nog bidra till en spännande debatt.

Fakta: 

Litteratur

Ekonomihandboken

Författare Johan Ehrenberg och Sten Ljunggren Förlag ETC förlag

Rekommenderade artiklar

Eurons sista suck

I två nya böcker spårar journalisten Björn Elmbrant och ekonomen Stefan de Vylder eurokrisens rötter och reder ut många frågetecken kring ekonomins tillstånd. Men frågan varför kapitalet benhårt håller fast vid ett misslyckat valutaexperiment står ännu obesvarad, skriver Anders Nordström.

Regeringen Reinfeldts extrema jobbmakeover

Nystartsjobb, instegsjobb, Fas 3, jobbgaranti... Med jämna mellanrum berättar medierna att någonting gått snett med något av regeringens många ”arbetsmarknadspolitiska initiativ”. Få som fick jobb här, pengar till konstiga privatcoachar där.

Sossefierad kritik av nationalekonomin

”Vad är ekonomi”, frågade August Strindberg redan 1884 i sin Liten katekes för underklassen. Och det svar han gav genljuder än i dag i mycket av den politiska vänsterns diskussioner: ”En vetenskap uppfunnen av överklassen för att komma åt frukten av underklassens arbete”!

Nathalie Ruejas Jonson och det autistiska perspektivet

Det skeva perspektivet, det lilla som blir enormt, det stora som försvinner. Alla ord som regnar i kaskader över världen tills den inte syns längre. Och så stunderna med hörlurarna på max för att få ledigt en stund. Kaoset och skammen inför kaoset. Att be om hjälp. Att få hjälp.

© 2021 Fria Tidningen