EU-kommissionen vill skärpa finanskontroll | Fria Tidningen
Fria Tidningen

EU-kommissionen vill skärpa finanskontroll

EU-kommissionen vill skärpa tillsynen av de finansiella systemen. På onsdagen lade kommissionen fram ett förslag om ny lagstiftning som baseras på principförslagen som kom fram under EU-toppmötet i juni. Kommissionen vill inrätta en europeisk systemrisknämnd för att övervaka finanssystemen.

På makronivå ska systemrisknmnden på ett tidigt skede rikta rekommendationer och varningar till EU-länder och deras finansinspektioner, som åläggs att följa rekommendationerna eller förklara sig.

På mikronivå ska tre rådgivande europeiska expertkommittéer för banker, försäkring och värdepapper omvandlas till europeiska tillsynsmyndigheter. De ska lösa oenigheter mellan nationella tillsynsmyndigheter, är det tänkt.

Rekommenderade artiklar

Beslut om Saabs framtid väntas nästa vecka

Ekonomi Fackföreningen If Metall beklagar att Koenigsegg group AB drar sig ur köpet av Saab automobil, men vill för övrigt inte kommentera Koenigseggs beslut innan mer information kommit fram.

© 2021 Fria Tidningen