Fria.Nu

Vattenfrågorna bortglömda inför FN-toppmöte

En av fem människor saknar tillgång till rent vatten och 4 500 barn dör varje dag av diarrésjukdomar, enligt Stockholm International Water Institute, SIWI. Vattenfrågan måste prioiteras högre på det stundande FN-toppmötet i New York, menar experter som i veckan träffats i Stockholm.

Nästan hälften av alla invånare i u-länderna lider av en eller flera sjukdomar som är kopplade till vattenproblem. Trots det får vattenfrågan mycket lite uppmärksamhet i utkastet till global handlingsplan som ska debatteras och klubbas vid FN-toppmötet, säger Anders Berntell, SIWI:s chef. På toppmötet ska världens ledare diskutera millenniemålen och FN:s framtid.

– I det utkast som har presenterats, som är på 38 sidor, nämns vatten bara i en liten paragraf, och det som sägs där är ingenting nytt, sa Berntell under ett symposium som samlade 1 400 vattenexperter och representanter för ickestaliga organisationer i Stockholm.

– Det som behövs är konkreta åtaganden som tydligt definierar vad som ska göras, vem som ska göra det och när. Därför måste vattenfrågorna tas upp som en del av förhandlingarna, exempelvis om handel och jordbruk, sa Brentell.

Sveriges miljöminister Lena Sommestad sa att inte heller hon är nöjd med det utrymme som vattenförsörjningsfrågan ges i dokumentet. Hon sa att den svenska delegationen vid toppmötet kommer att arbeta för att vattenfrågorna ges högre prioritet. Samtidigt som symposiet i Stockholm träffas FN:s medlemsländer i New York för att inleda en veckas diskussioner om dokumentförslaget inför toppmötet den 14–16 september.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Rent vatten en mänsklig rättighet – i teorin

Det har gått exakt ett år sedan FN:s generalförsamling i en historisk resolution slog fast att tillgång till rent vatten och sanitär utrustning är mänskliga rättigheter. Men den globala vatten- och sanitetskrisen förblir akut.

© 2022 Fria Tidningen