Ord, punkter, dikter och stjärnor | Fria Tidningen
Fria.Nu

Ord, punkter, dikter och stjärnor

Det är inte lätt att vara människa i Lux interior, Kennet Klemets fjärde diktsamling.

Göteborgsbaserade poeten Kennet Klemets fjärde diktsamling heter som sångaren i The Cramps: Lux interior. Både titel och formgivning (dikterna är inslagna i vad som liknar en brandgul tapet) för annars tankarna till samtidens närmast religiösa intresse för inredning. Men det är en dubbelbottnad titel som också betyder inre ljus och således samtidigt rymmer både det högst profana och en andlig dimension – en välfunnen antydan om att vi ersatt sökandet efter själsligt ljus med jakten på materiell lyster.
Samhället står i Lux interior för tvång. Det är en samhällskritik från outsiderposition som känns igen hos många poeter, inte minst hos Klemets själv. I sin förra, språkligt experimentella diktsamling Accelerator försöker han, genom att släppa lös ett ohejdat ordflöde, finna en väg vidare för poesin mot någonting högre, bortom informationssamhällets brus och kontroll.
I Lux interior föreslås mer drastiska åtgärder: att operera hål i huvudet och få ur sig samhället. I jämförelse med Accelerator är ordflödet något mera återhållet. Asterisker ligger som små stjärnformade fördämningar i den till synes aldrig sinande raden dikter och diktfragment. Metaforerna är få och språket är konkret, registrerande och uppräknande.

En mängd strömmar löper genom dikterna, ingen tillräckligt stark för att kunna sägas bära ett huvudtema, alla urskiljbara som något som snuddar vid handen och sedan är borta. Samhällskritiken är en av dem. Det existentiella sökandet efter mening, någonting äkta, kanske rent av religiöst, är en annan besläktad ström. Det är inte lätt att vara människa i Lux interior: vardagen präglas av vilsenhet, monotoni och utplåning, Jesus står övergiven vid vägkanten och new age-sex skänker mening endast för ett ögonblick (scenen är som hämtad från Houellebecqs Elementarpartiklarna). En tredje ström leder hemåt mot något ursprungligt, barndomsbilder, landet. Där finns också ett avsked, någon försvinner bort.

Emellanåt kan jag längta efter ett mer målande språk, men oftast fungerar det bildfattiga uttrycket riktigt väl. Det förmår kasta nytt ljus över nötta motiv, som i den här minimalistiskt gestaltade begravningsscenen: En vacker solnedgång och svensk tid, sida vid sida, släkt och vänner [...] lampor, blomsterarrangemang, svarta rosor, röda rosor.
[email protected]

Fakta: 

Lux interior
Poesi
Författare: Kennet Klemets
Förlag: W&W

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Komika och den svenska serieboomen

Det svenska serieklimatet har länge varit bistert, även med nordiska mått mätt. Men det senaste året har en handfull nya, mindre serieförlag växt fram. Komika är ett av dem. Bakom det står förläggaren Mikke Schirén, som söker föra hem lite europeisk värme.

Fria.Nu

Dagar i en reservdelsmänniskas liv

Det är en obehaglig framtidsvision som Ninni Holmqvist tecknar i sin nya roman Enhet. I ett framtida ultra-utilitaristiskt, kapitalistiskt Sverige skiljer staten mellan nyttiga och onyttiga människor.

Fria.Nu

Nathalie Ruejas Jonson och det autistiska perspektivet

Det skeva perspektivet, det lilla som blir enormt, det stora som försvinner. Alla ord som regnar i kaskader över världen tills den inte syns längre. Och så stunderna med hörlurarna på max för att få ledigt en stund. Kaoset och skammen inför kaoset. Att be om hjälp. Att få hjälp.

© 2021 Fria Tidningen