Fördjupning


Maria Tell
Fria.Nu

"Här kan jag träffa barnen"

På Basta byter missbrukare ut drogerna mot arbete. Några har ett projekt parallellt med drogfriheten, att komma närmare sina barn. Patrik Johansson är tvåbarnsfar och en av de första lärlingarna på Basta Väst.

Strömledningarna över järnvägsspåren kan skicka iväg livsfarliga gnistor om han kommer närmare än en och en halv meter. Patrik Johansson, 37 år, gör rent tåglokens styrhytter inne på bangårdarna vid Gamlestaden. Innan morgonfikat har han hunnit med sex lok.

- Man får vara försiktig så att man inte håller kvastskaftet för högt när man kliver in i loken, säger Patrik Johansson.

Han har varit på Basta Väst i fem månader nu, och har sju månader kvar av lärlingstiden. Kvart i sex om morgonen stuvar fem män in sig i kooperativets bil och far de åtta milen från Fristad till arbetet i Göteborg. Patrik släpps av på bangårdarna, och de andra åker vidare för att rensa fogar på tegelstensbyggnader vid Lundbystrand.

Verksamheten är helt affärsmässig. Företaget måste dra in pengar för att kunna gå runt, och rehabiliteringen sker i vanliga arbeten. Än så länge består uppdragen för Basta Väst av fogrensning och av lokvård på bangårdarna. De planerar att skapa verksamheter som kan drivas hemma på gården i Fristad. Förhoppningsvis vill någon snart bygga upp det hundpensionat som de budgeterat för.

Socialtjänsten betalar 780 kronor om dagen för Patriks deltagande i Basta. Då ingår mat, husrum, och arbete. För att det inte ska finnas anledning till kontakt med socialsekreteraren ingår även tobak, fickpengar, klädbidrag, akut tandvård och umgängesresor. Patrik har två söner, en i nionde klass och en femåring. Han har besökt sin yngste son tillsammans med en av de två verksamhetsledarna på Basta Väst. Under det första året ska man ha med sig någon som stöd då man lämnar gården.

- Han blev omhändertagen just innan jag skulle börja på Basta. Vi har åkt ner och hälsat på honom i hans fosterhem i Småland, och han har även varit här över dagen, säger Patrik.

Patriks 15-årige son bor med sin mamma i Göteborg.

- Han har varit här flera gånger. Vi ställer in en tältsäng i mitt rum så han kan sova över, säger Patrik.

Patrik har sitt rum på övervåningen. Inunder fönstersmygen silar dagsljuset in genom en grupp gröna växter. TV och video har han köpt begagnat med hjälp av Bastalån.

- Jag köpte egen TV då jag opererade munnen, eftersom jag trodde att jag skulle ligga till sängs ett tag. Men jag var uppe och i gång igen efter en vecka, säger Patrik.

Omgivningen andas lantlig frid. Mårdhundar stryker troligen kring i skogen, för det finns nästan inga ekorrar kvar. På de kulliga markerna runt Bastahuset planerar de att bygga ett radhus. Patrik visar runt på ägorna bortom den gamla drängstugan som är hotad att rivas.

- Här vill jag bo sedan, visst är det fint? säger Patrik och ler. Som det känns nu vill jag bo kvar på Basta och bli anställd efter lärlingstiden, det skulle kännas tryggt.

Barn kan också bo på Basta. I Fristad bor ännu inga barn, men i Nykvarn har barn som tidigare varit omhändertagna fått flytta till sina föräldrar på arbetskooperativet. Patrik valde att flytta till Basta Väst för att bo nära sin 15-åring. Han har inte stött på några hinder i umgänget med sina barn sedan han flyttat till Basta. Men han försöker att inte ha för bråttom, även om han längtar efter att leva i en familj igen.

- Jag tar en dag i taget nu, så får vi se hur saker och ting utvecklar sig, säger Patrik.

Thomas Fröberg är initiativtagare till Basta Väst. Han märker att många har bråttom att ta barnen till sig när de kommit till Basta.

- Vi rekommenderar de nya lärlingarna att de ger sig själva åtminstone prövotiden om tre månader innan de börjar ta hit barnen, säger Thomas.

Ibland störs umgänget med barnen av tveksamhet och oro från anhöriga. En före detta partner kan till exempel ha svårt att tro på en förändring.

- Vissa har fördomar i sin omgivning, och en del verkar tro att vi är någon sorts Christiania. Men det brukar ordna sig bara vi kan få dem till att komma hit själva, säger Thomas.

Den gemenskap som kooperativet bygger upp ger stöd i föräldrarollen. Att arbeta tillsammans med andra som också har sina barn placerade känns skönt. Det har såväl män som kvinnor på Basta uttryckt till Cecilia Heule vid socialhögskolan i Lund. Hon utvärderar Basta Väst och har pratat med deltagare både i Nykvarn och Fristad. Kvinnorna hon mött på Basta har gett intryck av att vara starka, sin minoritet till trots. 12 av 60 är kvinnor i Nykvarn, och i Fristad bor en kvinna med fem män.

- Basta speglar ungefär hur det ser ut i missbruksvärlden för övrigt, säger Cecilia.

Men där verkar likheterna sluta. Hon upplever att det råder en omvänd diskriminering på Basta. Kvinnorna både får och tar stort utrymme, och männen har en respektfull attityd fri från sexism.

- Ur den aspekten kan Basta till exempel vara en okej miljö för en tonårsdotter, säger Cecilia.

Patriks socialsekreterare tycker att Basta gynnar umgänge med barnen på ett bra sätt.

- Bastakooperativet ställer sig positivt till umgänge med barnen. De får sova över och Basta står för resorna till barnen, säger Lena Svensson vid vuxengruppen på Lundby socialkontor i Göteborg.

- Möjligtvis kan det bli problem med umgänget då ett barn bor hos en förälder som fortfarande missbrukar. Basta tillåter nämligen inte någon att komma dit som kan tänkas vara påverkad. Det kan sprida oro i lägret.

Lena tror att det kommer fortsätta att gå bra för Patrik på Basta, och säger att det ska bli ett nöje att se honom efter ett år då lärlingstiden gått ut.

- Basta fungerar bäst för dem som har en förankring i yrkeslivet. Patrik har missbrukat i flera år, men han har också drivit en egen lunchrestaurang. Han kan jobba och vet vad det innebär, säger Lena Svensson.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria Tidningen