Funktionshindrade tvångsförflyttas | Fria Tidningen
  • Neddragna hemtjänsttimmar leder till att personer med större behov av assistans tvingas flytta in på boende, en utveckling som kan liknas vid tvångsförflyttning, skriver Sven Aivert från Mffmr.
Fria Tidningen

Funktionshindrade tvångsförflyttas

Då fler kommuner inför begränsningar i antalet hemtjänsttimmar för personer med funktionsvariation tvingas de på grund av sina behov av assistans i från sina hem. En utveckling som kan liknas vid tvångsförflyttning, skriver Sven Aivert från Mffmr.

I och med att allt fler funktionshindrade personer mister sin personliga assistans och tvingas över till ett icke-fungerande socialt liv med enbart punktvisa insatser som hemtjänsten utför, så finns dessutom risken att bli tvångsförflyttad från sin invanda miljö på grund av att allt flera kommuner inför begränsningar i antalet hemtjänsttimmar för att få bo kvar där man bor.

Det är en stor spännvidd på hur många hemtjänsttimmar i månaden man skall få för att slippa bli tvångsförflyttad. Det rör sig om mellan 100 till 200 timmar i månaden för att slippa tvångsförflyttningen.

Problemet ligger mycket i att våra byråkrater och politiker ser funktionshindrades behov som enbart vårdinsatser och inte som det verkligen handlar om - nämligen olika serviceinsatser i ett socialt sammanhang.

Att hemtjänst inte är en bra lösning för personer med omfattande hjälpbehov är en självklarhet på grund av att hemtjänst enbart handlar om korta och punktvisa hjälpinsatser. Inte om helhetslösningar för att kunna leva ett fungerande liv i full samhällsgemenskap med självbestämmande.

Att kommunerna väljer att gå den här vägen förefaller mycket märkligt då detta är en dyr väg och man vet att just personlig assistans är den absolut billigaste serviceinsatsen för personer med omfattande hjälpbehov.

Kommunernas agerande dessutom står helt i strid gentemot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer som Sverige undertecknade redan 2007 och ratificerade 2008. Det är inget som bekymmrar våra byråkrater och lokalpolitiker. De anser att de inte behöver ta någon som helst hänsyn till konventionen med hänvisning till det kommunala självstyret.

I konventionen slår man fast att man skall förändra samtliga lagar, föreskrifter samt gamla sedvänjor som förhindrar det fulla deltagande i samhället för personer med funktionsnedsättningar.

I artikel 19 slår man fast att personlig assistans är en mänsklig rättighet oavsett ålder. Detta betyder att även personer över 65 år har rätt till personlig assistans för sina hjälpbehov.

I artikel 20 slår man fast att det enbart är vi själva som kan avgöra vilka hjälpinsatser vi har behov av och i vilken omfattning vi har behov av hjälpinsatser samt vid vilken tid vi har detta behov.

Så ingen byråkrat eller politiker kan avgöra våra hjälpbehov.

Kommunerna vill med all tydlighet tvinga in funktionsnedsatta med stora hjälpbehov på särskild boenden. Helt tvärtemot den utveckling som har varit med kvarboende så långt det är möjligt. Man vill helt klart vrida klockan tillbaka 30 år.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria Tidningen