Regeringen förskönar högerextremismen | Fria Tidningen
  • Högerextremister utmålas som starka och friska men offer för sina omständigheter utan något egentligt eget ansvar i regeringens material Samtalskompassen, skriver Anders Hermansson.
Fria Tidningen

Regeringen förskönar högerextremismen

Den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism pedagogiska verktyg “Samtalskompassen” ger en förskönande och felaktig bild av nazister, skriver Anders Hermansson.

”Bråk, skilsmässa och strulig skolgång”. Räddningen för Anders blev skinheadgänget som övergick till Nordiska motståndsrörelsen.

Så beskrivs inkörsporten för nazister i Samtalskompassen, ett undervisningsmaterial från Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism. Nationella samordnaren är en myndighet med syfte att ”värna demokratin” och kontrollera att kommunerna följer direktiven. När Samordnaren besöker kommunerna uppmanas de att använda det ”pedagogiska verktyget” Samtalskompassen. Att regeringskansliet vill styra undervisningen gör det angeläget att granska Samtalskompassen.

Nazisternas bombkampanj i Göteborg, Nordiska motståndsrörelsens demonstration på första maj och kommande deltagande under Almedalsveckan, gör eleverna mer diskussionssugna än på länge. En granskning visar att Samtalskompassen presenterar högerextremismen i termer av social gemenskap och samtidigt undviker att kalla deras handlingar terrordåd.

Polismorden i Malexander sker på grund av att nazister driver utanförskapet till sin spets under en ”rånturné”, skriver Samtalskompassen. Jag tycker att terrorism inte kan bli mer tydlig, än när nazister skjuter två poliser i huvudet på nära håll.

Terroristforskare som Magnus Ranstorp anser att Nordiska motståndsrörelsen (NMR) uppfyller rekvisiten för terrorgrupp med hänvisning till vinterns bombdåd i Göteborg.

När Samtalskompassen redogör för Nordiska motståndsrörelsen historia radas dåden upp: bakgrunden i Vitt ariskt motstånd, väpnade rån, knivdåd, dråp, mord, sprängämnen och vapengömmor. Vapenstölder från både polisen och militär. Ordet terrorism nämns inte.

När knark hittades vid en vapengömma hos Nordiska motståndsrörelsen, skriver Samtalskompassen istället att ”narkotika inte tolereras hos NMR”.

Den högerextrema aktivisten skildras som en självuppoffrande friluftsmänniska: ”Någon som tidigare aldrig lämnade datorn börjar träna kampsport intensivt och månar om sin kropp”.

Nattliga affischeringsräder och problem med anhöriga. Rörelsen blir den nya familjen: ”Sommarläger fördjupar kontakterna. Militära övningar och vapenträning”. De flesta aktiviteterna är lagliga, skriver Samtalskompassen.

Det är uppseendeväckande att regeringen presenterar nazisternas vapenträningar utan att nämna olagligheten. I skolmateriel för ungdomar.

Samtalskompassen berättar om avhopparprojektet för nazister, Exit på Fryshuset i Stockholm. Exit kräver inte att högerextremisterna slutar med sina åsikter: ”Ett avhopp behöver inte betyda att personen byter åsikter… det kan komma långt senare”, avhoppen kan även bero på att rörelsen inte lever upp till de högt ställda idealen, skriver Samtalkompassen.

Att Exit låter nazister fortsätta med sina åsikter var väl knappast det som stod i ansökningsblanketterna för ekonomiskt stöd. Det finns flera fall där kända avhoppare återgått till sina forna ideal, men även att de fortsätter sprida myter om invandrare. Exit och Nationella samordnaren arrangerar konferenser där lärare får lyssna på ex-nazister.

Anders från Nordiska motståndsrörelsen beskrivs i en serie längre reportage på Samtalskompassens hemsida. Berättelsen om Anders läses upp av en kvinnlig berättare.

Reportagen inleds med bilden av en ung, snygg man som med stolt blick tittar rakt mot läsaren: ”Försynt intryck, kortklippt cendréfärgat hår. Rör sig lätt och smidigt, fortfarande vältränad, en bodybuilder” säger berättarrösten. Skildringen av nazister med sexuella attribut är ett sätt att ursäkta deras åsikter och handlingar. Det tydligaste exemplet är tidigare kulturministern Lena Adelsohn och hennes bok om skinheads från nämnda Fryshuset.

Som lärare anser jag att högerextremismen bör sättas in i historiskt arv, fram till våra dagar och mordet på John Hron. Dess framgångar beror knappast på skilsmässa eller strulig skolgång.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2021 Fria Tidningen