Vi måste få kritisera religioner | Fria Tidningen

Debatt


Olle Ljungbeck
  • Kan man ifrågasätta det som andra ser som heligt? Bilden är från födelsekyrkan i Betlehem.
Fria.Nu

Vi måste få kritisera religioner

I ett demokratiskt samhälle måste det finnas utrymme att kritisera religionernas heliga texter. Religionsfrihet får inte vara frihet från kritik, skriver Olle Ljungbeck.

Att ge sig in på att kritisera religioner är fortfarande tabubelagt, men nödvändigt, för demokratins skull.

Det är i dag - även i vårt land - inte ovanligt, utan snarare alltmer förekommande, att andliga ledare försvarar förtryck - inte minst mot kvinnor - med förklaringen att deras tusenåriga urkunder säger si eller så om hur du ska leva ditt liv, liksom att kvinnor är underordnade männen och så vidare.

Mot dessa påståenden måste vi, om vi är demokrater och motståndare till auktoritära rörelser, reagera kraftfullt.

Jag är erbarmligt trött på att höra kristna, muslimer, judar etcetera hävda att så säger Bibeln, Koranen eller Torahn och därför måste människorna leva och vara på ett visst sätt. Ja även klä sig, äta och uppträda som dessa urkunder säger. Därför måste kvinnan underordna sig mannen och alltid vara honom till lags. Därför ska flickor enligt dessa fundamentalister inte få utvecklas som många av sina medsystrar. Inte bada, gymnastisera, leka , skratta och dansa med sina jämnåriga pojkvänner och därmed få ett självständigt, naturligt förhållningssätt till män.

De dogmatiska och fundamentalistiska krav som många av dessa religionssamfunds präster, imamer, rabbiner etcetera har på medborgarna är ju inget annat än ett kvardröjande inom ramar som fria och sunda människor sprängde för hundratals år sedan.

Vi måste våga erkänna att i stater där den politiska och religiösa makten samordnats är det andliga förtrycket större än i sekulariserade och demokratiska stater, och religionen blir oftast en hämsko på den personliga utvecklingen. I sådana stater har kvinnorna en avsevärt sämre ställning än i den sekulariserade staten.

Vi måste göra klart för våra invandrares religiösa ledare att i ett demokratiskt samhälle väljer varje medborgare själv om den vill ansluta sig till någon religionsuppfattning eller ej.

Vi får inte passivt åse hur religioner fortsätter att förtrycka människor som vandrar in i vårt land. Varje människa må ha en personlig tro, men den ska vara hennes och inte påtvingad genom hot.

De urkunder som religionernas andliga ledare åberopar som rättesnöre för människors sätt att leva, måste och ska ifrågasättas i ett demokratiskt samhälle. Religionsfrihet får inte innebära frihet från kritik och rättighet att förtrycka. Vi måste värna om att barn och ungdom trots religionen får en utveckling som inte hämmar dem utan gör dem till fria och självständiga medborgare - detta gäller inte minst flickor bland annat i religiösa friskolor.

Att hålla fast vid tusenåriga urkunder begränsar individen och hämmar utvecklingen. Människans uppgift är att spränga ramar, bryta tabun och finna nya vägar. Annars stagnerar både samhället och vi som människor.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Ge besked om EU

Framtiden för EU-samarbetet är oviss. Samtidigt som den ekonomiska krisen i Grekland sätter euron i gungning talar allt fler om EU som en framtida federal stat med mycket långtgående befogenheter över medlemsstaterna. Olle Ljungbeck höjer ett varningens finger och begär svar från Sveriges politiker. Vad vill ni med EU?

Debatt
:

Västerländsk rättvisa!

När USA dödar kvinnor och barn som om de vore flugor tiger såväl politiker som medierna. Från USA är enda reaktionen – vi ska utreda saken. Om däremot Ryssland eller någon annan stat utanför Europa agerar liknande, eller inte ens lika allvarligt då ska de omedelbart ställas inför krigsförbrytardomstolen.

Debatt
:

Inga pengar till vidskepelse

RELIGION Ett antal tidningar redovisade härom dagen vilka miljonbelopp som staten ger till olika religiösa organisationer. Det är oförsvarligt att Sveriges regering och riksdag stöder vidskepelse, fördomar och fundamentalism.

Debatt
:

Lena Sommestad håller måttet

Vem bör bli Socialdemokraternas nya ledare? Det avgörs av det politiska läget menar Olle Ljungbeck. De viktigaste frågorna rör vår grundläggande demokrati och av de kandidater som nämnts är det bara Lena Sommestad som har visat rätt inställning.

Debatt
:

Ett smutsigt spel

AFGHANISTAN Sveriges medverkan i Afghanistan med stridande förband ter sig mer och mer som ett stort misstag. Nonchalansen mot demokratin och därmed mot medborgarna i Sverige är oförsvarbar. I en demokrati skall folket alltid tillfrågas om ett land skall gå i krig. Det går nu inte längre att tro på politikernas och militärens ständiga påstående att vi är i Afghanistan för att skydda befolkningen. Mycket annat ligger bakom.

© 2022 Fria Tidningen