Debatt


InEUmanity Malmö
  • EU:s nya lagpaket gynnar vapenindustrin som förser gränskontrollerna med beväpning mot flyktingar.
Fria Tidningen

EU urholkar asylrätt med nytt lagpaket

EU arbetar just nu fram ett nytt lagpaket som underminerar asylrätten ännu mer än tidigare. ”Common European Asylum System” är en serie rasistiska lagar som värnar mer om vapenindustrin än om att rädda liv, skriver InEUmanity Malmö.

Just nu håller EU på att arbeta fram något de kallar ”Common Europen Asylum System”, ett lagpaket bestående av åtta separata lagförslag med mål att ”harmonisera” EU:s asyllagar. Det är tänkt att dessa ska bli förordningar, som till skillnad från direktiv är bindande och står över staters egna lagar. För att alla stater ska godta lagarna letar man efter minsta gemensamma nämnare. Detta leder till att EU gemensamt kommer lägga sig på en miniminivå där det inte finns utrymme för generösare nationella lagar. Om lagpaketet går igenom som det ser ut nu kommer det att leda till fler kränkningar av mänskliga rättigheter än idag.

En stor del av dessa lagförslag handlar om hur EU vill undvika det de så snitsigt kallar ”asylshopping” i Dublin IV (ett av lagförslagen). Med det absurda uttrycket ”asylshopping” menar EU förflyttningen från det första landet människor ankommer till. Med andra ord ska den hårt kritiserade ”förstalandsprincipen” stärkas. En princip som har lett till en snedfördelning av ansvarstagande bland medlemsstaterna, och att människor som vill söka asyl i något annat land än sitt ankomstland behöver ge sig ut på fortsatt farliga vägar. Principen ska förstärkas genom att de som ändå rör sig vidare till ett andra land ska straffas. Till exempel riskerar enskilda att förlora potentiellt ekonomiskt stöd under sin asylprocess och byte av asylland betraktas som att den sökande väljer att avsluta asylprocessen, vilket gör det omöjligt att söka igen i ett annat EU-land.

Andra saker som ingår i lagpaketet är till exempel förbud mot permanenta uppehållstillstånd, standard ska bli 3 år för flyktingar och 1 år för alternativt skyddsbehövande. Gränsen för hur länge ett fingeravtryck är registrerat ska förlängas, vilket förlänger tiden som en person måste hålla sig gömd innan den kan söka asyl på nytt. Nu ska ett helt lands allmänna läge testas istället för personens situation genom att en gemensam ”säkra-länder-lista” ska upprättas. Det kommer underminera den enskildes rätt till prövning. Chansen för att få uppehållstillstånd ska också påverkas av tidpunkten när asylskälen ska ha uppkommit. Konvertering, att komma ut som HBTQ-person, eller regimkritiska uttalanden som har skett efter ankomsten till det nya landet kan då tolkas som otillräckliga skäl för asyl.

”Border Wars”, en ny rapport av Transnational Institute visar att EU sedan i början av 2000-talet har lagt flera miljarder på gränskontroller och andra ”flyktingreglerande” åtgärder. Enligt rapporten lades det 15 miljarder euro på gränsbevakningsindustrin 2015, vilket förväntas öka till 29 miljarder år 2022. Både inom EU och angränsande länder som Marocko och Turkiet har detta skapat en stor marknad för europeiska vapenföretag som Airbus, Finmeccania och Thales, för att nämna några. Det absurda i detta är att det är samma företag som gör vinst på gränsbevakningen som redan tjänar extrema summor på att sälja vapen till just de konfliktområden som människor är på flykt från. Det här är den riktning i vilken EU är på väg, men det är inget vi accepterar.

InEUmanity ställer inte upp på dessa rasistiska lagar som spelar marknaden i händerna. Vi vägrar gå med på en politik som gynnar vapenindustrin istället för att rädda liv.

Dessa lagförslag är fortfarande under diskussion, det finns tid för att påverka och förändra. Asylrörelsen måste ena sig och rikta all sin styrka mot att stoppa detta totala urholkande av asylrätten! Vi kräver att Morgan Johansson vägrar gå med på dessa horribla förslag. Han kan inte avsäga sig ansvar längre, EU-ministrar har makt och med den makten kommer en skyldighet att stå upp för en human flyktingpolitik.

Vi måste göra allt för att förhindra att dessa lagförslag träder i kraft och vi måste kräva detsamma av våra politiker!

Fakta: 

InEUmanity Malmö erbjuder föreläsning med Nazanin Sepehri, politisk rådgivare i migrationsfrågor i Europaparlamentet, den 11 februari på Kvarnby folkhögskola i Malmö. För mer information se Facebooksidan InEUmanity Malmö.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria Tidningen