• Kina är världens största importör av tropiskt timmer och bland annat går 80 procent av timret från Papua Nya Guinea dit. Andra stora exportörer är Salomonöarna och Indonesien.
Fria Tidningen

Illegal timmerindustri hotar regnskogen

De stora regnskogar som finns i Papua Nya Guinea och på Salomonöarna är av stor betydelse för både lokalbefolkningen och den biologiska mångfalden i världen. Trots det fortsätter skogarna att skövlas av en illegal timmerindustri som göds av korruption.

Papua Nya Guinea är numera världens främsta exportör av tropiskt timmer och exporten beräknades under år 2014 uppgå till 3,8 miljoner kubikmeter. Enligt FN:s kontor för bekämpning av narkotika och kriminalitet kommer närmare 90 procent av handeln med träprodukter från illegalt fällda träd. I grannlandet Salomonöarna är siffran 85 procent.

– Träd huggs ner på skyddade platser och inom bevakade områden, säger Samson Kupale som är aktiv i den lokala miljöorganisationen PNG Eco-forestry forum i Papua Nya Guineas huvudstad Port Moresby.

Den industriella timmerfällningen har med tiden ökat i takt med en ökad efterfrågan på råmaterial från snabbväxande asiatiska ekonomier. Dessutom röjs skogsmark för att bereda plats för nya jordbruk och plantager, vilket ytterligare ökat exporten. Men att övervaka timmerfällningen är en svår utmaning för skogsmyndigheterna eftersom den ofta genomförs på avlägsna platser.

– Skogsmyndigheterna agerar inte mot de som bryter mot reglerna på grund av brist på personal och andra resurser, säger professor Simon Saulei vid Papua Nya Guineas skogsforskningsinstitut.

Illegal export av timmer är beroende av en kedja av myndighetsutövare, där mutor ofta ingår. Starka kopplingar mellan timmerföretag och medlemmar av den politiska eliten anses vara ett avgörande problem i kampen för att gällande lagar ska följas.

– Det finns ministrar i regeringen och på provinsnivå som fungerar som agenter till dessa timmerbolag och använder sin makt till att driva igenom tillstånd, säger Ruth Liloqula, som är ordförande för organisationen Transparency Internationals avdelning på Salomonöarna.

På Salomonöarna och i Papua Guinea bor mer än 80 procent av befolkningen på landsbygden där skogen utgör en mycket viktig naturresurs. I Papua Guinea finns dessutom en av världens största regnskogar och Salomonöarna består av stora delar regnskog som enligt FN-organet Unesco utgör en av världens främsta biologiska mångfalds-miljöer. Decennier av illegal timmerfällning på Salomonöarna har nu lett till att avskogningen i perioder har skett i en takt som är sju gånger snabbare än tillväxttakten och hälften av skogarna på ön Kolombangara är nu borta.

Samtidigt har lokala markägare i flera år drivit processer mot illegala timmerfällare och i vissa fall lyckats att uppnå rättvisa. År 2012 fick lokala markägare i en västlig provins av Papua Nya Guinea upprättelse, i form av att det malaysiska timmerbolaget Concord pacific tvingades betala ut böter på 700 miljoner kronor.

– Det var en viktig händelse för miljörörelserna i Papua Nya Guinea och sände ut ett tydligt budskap om att skövling av skog inte kan accepteras, säger Samson Kupale.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

Konflikter bromsar klimatarbetet i Afrika

Den afrikanska kontinenten har stora behov av gröna investeringar som kan minska utsläppen och motverka klimatförändringarnas effekter. Men instabilitet, väpnade konflikter och byråkrati förhindrar investeringarna i många länder. 

Lycka på schemat i Indien

I måndags lanserades en ny utbildningsreform i Indien. Läroplanen som presenterades av Dalai Lama har som syfte att utbilda eleverna i lycka och glädje.

© 2022 Fria Tidningen