• Domslutet i Botswana ses som en seger för hela den afrikanska hbtq-rörelsen.
Fria Tidningen

Domstol upphäver antigay-lag i Botswana

Regeringen i Botswana har länge försökt förbjuda landets ledande hbtq-organisation Legabibo att registreras som en officiell organisation. Men nu har landets domstolar beslutat till Legabibos fördel – en symboliskt viktig seger för hela den afrikanska hbtq-rörelsen.

Domare Ian Kirby, den botswanska appellationsdomstolens ordförande, bekräftade i onsdags Högsta domstolens beslut från november 2014 om att hbtq-organisationer har rätt att registreras officiellt och driva kampanj för förändringar av landets anti-gay-lagstiftning. Regeringen har tidigare försökt förbjuda organisationen med argument om att den uppmuntrar till brott då ”könsumgänge som strider mot naturen” är olagligt i Botswana. Men domstolarna menar att ett sådant förbud strider mot medborgarnas grundläggande rättigheter.

– Det är tydligt att regeringens beslut strider fundamentalt mot de tilltalades rätt att bilda en organisation för att skydda och främja sina intressen, sa domaren Ian Kirby, till nyhetsbyrån Reuters.

Den ledande hbtq-organistionen i landet, Legabibo, har drivit frågan om att få registreras som en officiell organisation ända sedan år 2005 då de för första gången ansökte om registrering. Organisationen bildades år 1998 och har haft svårt att fortsätta fungera då de som en icke-officiell organisation varken har rätt till bidrag eller att göra egna insamlingar. Avslagen har gång på gång överklagats och det positiva beslutet först från Högsta domstolen 2014 och det nu slutgiltiga från appellationsdomstolen är en triumfartad seger för organisationen och en definitiv utmaning av den anti-gay agenda som regeringen under president Ian Khama lanserat. Regeringen har inte bara konsekvent kämpat för att hbtq-organisationer inte ska få registereras officiellt utan också bland annat vägrat tillåta att kondomer delas ut i fängelser eftersom detta skulle ”öka risken för homosexuella handlingar”. Homosexualitet är inte explicit förbjudet i Botswana, men kan dömas under lagen om ”könsumgänge som strider mot naturen” som kan ge upp till sju års fängelse.

Domstolsbeslutet ses inte bara som en seger för Botswanas hbtq-rörelse utan för hela kontinentens. Hbtq-personers rättigheter har på senare år utsatts för hätska angrepp i en rad afrikanska länder och flera länder har infört så kallade anti-gay lagar.

Den negativa utvecklingen anses bero på den religiösa fundamentalismens återkomst, som till exempel den evangeliska kristna rörelsen från USA som i flera fall bevisats understödja homofobi i länderna. Experter så som Sylvia Tamale vid Makerere University i Uganda menar också att de afrikanska diktatorerna angriper hbtq-personer för att skapa ”sexualpanik” och på så sätt avleda uppmärksamheten från inflation, arbetslöshet och korruption.

ANNONSER

Rekommenderade artiklar

© 2022 Fria Tidningen