Öppna Sveriges gränser! | Fria Tidningen

Debatt


Migrationspolitik

  • I lördags demonstrerade Folkkampanj för Asylrätt Skåne och Allt Åt Alla i Malmö, tillsammans med enskilda och organisationer i över hundra andra städer i världen under parollen Säkra Vägar Nu.
Fria Tidningen

Öppna Sveriges gränser!

Vi vägrar att ställa oss bakom en politik som bidrar till att fler människor drunknar i Medelhavet. Vi protesterar mot Europas stängda gränser och riktar oss specifikt emot de lagförslag som den svenska regeringen lade fram i november, skriver Folkkampanj för asylrätt Skåne.

Enligt UNHCR har två barn om dagen drunknat i Medelhavet sedan september 2015 i försök att komma till Europa. Bara i år har över 400 människor dött i Egeiska havet, cirka 100 i västra Medelhavet och minst 4 människor har frusit ihjäl i den dödliga vinterkylan längs Balkanrutten. Hur länge ska detta få fortsätta? Finns det verkligen ingen annan väg att gå?

Av de 50 miljoner människor som är på flykt globalt, har omkring en miljon kommit till Europa 2015. Samtidigt är Europa världens rikaste kontinent. Det finns både ekonomisk och organisatorisk möjlighet att ta emot fler människor. I Sverige har handfallenhet, dålig organisation och krånglig byråkrati både på regeringsnivå och inom kommuner bland annat gjort att människor sovit på gatan i väntan på hantering av deras ärenden, trots gott om plats och vilja att hjälpa till hos frivilliga. Det är inte en fråga om resurser, utan om politisk vilja. Nu vill den svenska regeringen införa tillfälliga uppehållstillstånd och försvåra familjeåterförening som ett ytterligare led i en destruktiv politik.

Tillfälliga uppehållstillstånd är högst problematiska, då de tar ifrån människor trygghet och möjlighet att bygga ett stabilt liv. Redan i dag är asylsökande fast i osäkerhet och exkludering då asylprocessen tar flera år och rätten till exempelvis arbete och utbildning är begränsad. Att sedan riskera att ryckas upp från sin tillvaro vart tredje år innebär en enorm osäkerhet och ett ställningstagande från den svenska regeringen att den som har uppehållstillstånd lever under villkor en svensk medborgare aldrig skulle behöva göra.

Försvårad familjeåterförening i sin tur är inte bara problematisk därför att det splittrar familjer. När det blir svårare att förenas med sin familj på ett legalt sätt, kommer ännu fler människor tvingas ut på en osäker och farlig resa.

Vi vägrar att ställa oss bakom en politik som bidrar till att fler människor drunknar i Medelhavet och som sätter människor i en permanent osäkerhet. Vi kommer att fortsätta protestera mot lagförslagen tills dess att säkra och legala vägar för människor på flykt till Europa öppnas och förslaget om temporära uppehållstillstånd dras tillbaka.

Folkkampanjen för Asylrätt ställer sig också emot transportörsansvaret och de nyligen införda gränskontrollerna. Dessa åtgärder hindrar människor från att söka asyl, en mänsklig rättighet, fastslagen i Genèvekonventionen 1951. Ett argument som vanligtvis framförs är att de kan söka asyl i ett annat europeiskt land. Men samtidigt som Sverige stänger sina gränser, gör andra europeiska länder det med. Alla länder som befinner sig på den så kallade flyktingrutten, från Makedonien i söder till Norge i norr, utför numera gränskontroller. Att över huvud taget komma till Europa blir en omöjlighet för allt fler.

Vi vägrar att ta del av ett stängt Europa. Vi kräver att Sveriges gränser öppnas så att alla kan nyttja sin rätt till att söka asyl, oberoende av id-dokument.

De tusentals frivilliga som har hjälpt flyktingar under hösten och fortfarande dagligen hjälper flyktingar i Sverige är bevis på att många av oss ställer sig emot regeringens politik och att vi är beredda att skapa ett samhälle där vi kan leva gemensamt och i jämlikhet. Vi behöver inte fler politiker som utför en destruktiv politik för flyktingar och skiljer mellan Vi och Dem. Vad vi behöver är fler som kämpar för mänskliga rättigheter och mot regeringens lagförslag. Fler som ser möjligheter istället för problem.

Fakta: 

Folkkampanj för Asylrätt

• Folkkampanj för Asylrätt startades i december 2015 av ett dussintal grupper vars medlemmar dagligen möter flyktingar eller har egen erfarenhet av att vara på flykt. Kampanjen är partipolitiskt och religiöst obunden.

• De håller just nu på att samla in namnunderskrifter som ska överlämnas till Sveriges riksdag innan en ny lag behandlas den 27 april. Hittills har 23 900 digitala underskrifter samlats in via folkkampanjforasylratt.se.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria Tidningen