Birger Schlaug

Inledare


Birger Schlaug
Fria Tidningen

Folk och försvar – för vem då?

Folk och försvar. Den heter så. Sammanslutningen som bildades för 75 år sedan. I Sälen har man just avslutat årets rikskonferens. Där samlades de flesta från det lilla interna brödra- och delvis systerskap som det militärpolitiska komplexet i Sverige utgör. Från vapenmånglare och lobbyister till försvarspolitiker och militärer med högstatusmetall på axelklaffarna.

På kvällarna samtalar de alla otvunget och den oskrivna regeln är att närvarande journalister inte berättar vad som sägs. Som det ska vara i ett gammalt hederligt brödraskap där de allra flesta har ett enda intresse: militär upprustning.

I år har fler högdjur än vanligt varit på plats. Projekt Baxa-in-Sverige-i-Nato är nämligen i full gång. Folket skall mjukna i denna fråga, för att uttrycka sig som Svenska Dagbladet som under flera år bedrivit krigshetskampanj på såväl ledar- som nyhetssidor. Dagens Nyheter har upptäckt att man hamnat i bakvatten. Men nu har man tagit över SvD:s ledande försvarsjournalist Mikael Holmström – som förutom att verka som just journalist också är ledamot i Krigsvetenskapsakademien och i realiteten fungerar som lobbyist.

Folk och Försvar. Smaka på orden. Man kan tänka sig att Försvaret ska försvara medborgarna. Men så enkelt är det inte. Frågor om Försvarsmaktens övergrepp på medborgare togs inte upp på konferensen. Det var liksom inte något som intresserade de närvarande. Förutom att Försvarsmakten varit den instans som varit mest framgångsrik på att stoppa vindkraftens utbyggnad – halva landytan i södra Sverige omfattas i dag av militärens vindkraftsrestriktioner! – hotar man vattentäkter, skadar livsmiljön för boende och till och med tvångsavvisar människor från deras hus. Det behövs inga ryssar för att jävlas…

För att ta några exempel:

Försvarsmakten vill fälla fler bomber i Vättern som försörjer en kvarts miljon människor med dricksvatten. Man vill skjuta tiotusentalet raketer, avlossa tiotusentals skott och ha skarpa stridsövningar över Vättern tillsammans med Natoländer. Man vill ”dumpa” mer kemikalier, flygfotogen, bly och andra tungmetaller i Vätterns dricksvatten. Boende runt sjön protesterar, man har organiserat sig i Aktion rädda vättern.

Försvarsmakten vill öka mängden krigsövningar i Göteborgs södra skärgård från dagens cirka 20 dagar per år till 115 dagar. Antalet skott ökar från 100 000 till 1,3 miljoner. Resultat: fullt krigsmuller för de boende och ökande miljöpåverkan. Nato ska också få möjlighet att öva. Två ton bly, ett ton koppar, zink och antimon vill man släppa ut. Boende i skärgården protesterar, man har organiserat Skärgårdsupproret.

I Norrbotten ligger Vidsel Test Range – eller som det tidigare hette Missile Test Range Vidsel. Det är redan Europas största militära övningsområde på land. Nato och andra brukar hålla till där. I närheten ligger Pärlälvens naturreservat med urskog, björn, lo, utter och kungsörn. Här har Försvarsmakten fått tillstånd att testa bomber, missiler, vapen. Människor som har stugor i området tvångsavvisas. Bokningar för turister kan inte göras. Och fan ta den som råkar vara på utterjakt med kameran i högsta beredskap. Lokala samebyar, Naturskyddsföreningen och till och med kommunägda Destination Jokkmokk protesterar.

Frågan som uppkommer är: Hur mycket vatten får man hota, hur mycket natur får man våldta, hur mycket folk får man göra livet sämre för med motivet att man ska försvara allt detta? Frågan ställdes aldrig i Sälen. Trots att de som höll sammankomsten kallar sig just Folk och försvar.

Det är, som synes, inte bara den svenska Försvarsmaktens intressen som väger tungt i dessa fall. Även Nato har intressen. Av att människor tvångsavvisas, att företag inte kan boka in turister, att Vätterns vatten hotas, att naturreservat bombas.

I tisdags avslutades årets konferens med sedvanlig dans och intima kontakter för ”sakens bästa” – projektet Baxa-in-Sverige-i-Nato… Låt motståndet börja! Låt oss tänka längre än till nya miljarder till militär upprustning! Eller som Svenska freds Anna Ek uttryckt det: ”När det känns säkerhetspolitiskt osäkert kan jag förstå att man landar i gamla lösningar, men jag skulle vilja uppmana till att tänka kreativt. Tänk nytt, skapa hållbar fred istället för att falla tillbaka på territorialförsvar, värnplikt, Nato – för det har inte skapat en hållbar värld hittills.”

ANNONSER

© 2022 Fria Tidningen