Fler förbud mot avverkning av skog

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Inrikes

Målet är att det ska bli tydligare hur skogsvårdslagen ska tolkas, vilket i sin tur ska göra det enklare för skogsägarna att veta vad som gäller vid exempelvis avverkningar.

– Skogsstyrelsen har haft hård press på sig att bli effektivare. De har över huvud taget inte använt lagstiftningen annat än till statistik. Vid en tredjedel av alla avverkningar finns det brister. Att de nu väljer att skärpa tillsynen ger ett halvt löfte om en lagstiftning som går att använda i praktiken, säger Viktor Säfve, ordförande för naturvårdsorganisationen Skydda skogen.

Att lagen inte tidigare fungerat som den ska håller Nils Carlborg, lagspecialist på Skogsstyrelsen, med om.

– Det har funnits ett uttalat behov att vi måste bli tydligare och effektivare. Det här löser inte helheten men i några fall kan vi tydliggöra vad som gäller. Även många markägare har uttryckt att skärpningen av lagen är befogad. Myndigheten har satt ner foten och angett vad lagen kräver.

Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman säger i en kommentar att man de senaste åren arbetat med målsättningen att öka antalet förbud mot skogliga åtgärder och att domstolarna, om förbuden överklagas, sedan kan sätta praxis. Förra året utfärdades nästan dubbelt så många förbud mot olika åtgärder, som till exempel avverkning av skog, som året innan – 58 jämfört med 32 stycken 2011. De vanligaste skälen till besluten var hänsyn till nyckelbiotoper eller sumpskogar samt krav på skyddszoner kring vattendrag.

Nu vill Skogsstyrelsen skärpa tillsynen ytterligare, och planerar därför nya åtgärder för att de mer effektivt ska kunna se till att reglerna följs. I några tydliga typfall ska det, när det finns tillräcklig information från kartor och register, vara möjligt att utfärda förbud utan att besöka platsen. Konkret innebär skärpningen av lagen att fler skogsägare kan få nej på sina anmälningar om att avverka skog.

– Fast det är svårt att vara jublande glad. Det handlar om en 20 år gammal lagstiftning som Skogsstyrelsen nu väljer att testa i liten skala. Det är något som borde ha gjorts från början och att man gör det nu är förstås ett steg på vägen. Men vad det leder till är det för tidigt att säga något om, säger Viktor Säfve.

Fria Tidningen