Barnfamilj hänvisas till internflykt

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Inrikes

Situationen för Afghanistans internflyktingar är katastrofal, de är övergivna både av den afghanska regeringen och internationella aktörer, menar Amnesty. Bara under årets första två veckor frös minst 17 personer, varav elva barn, ihjäl i läger för internflyktingar i Afghanistan. Och under förra årets stränga vinter dog minst 100 människor i lägren på grund av kyla i kombination med usla boendeförhållanden.

Familjen i Dalarna som har två barn som är fyra och två år gamla har bott i Sverige i drygt tre år. De flydde från Afghanistan efter att ha utsatts för religiös förföljelse. Eftersom de kommer från provinsen Helmand där det sedan länge råder en inre väpnad konflikt bedömdes de som skyddsbehövande av Migrationsverket. Trots det fick de avslag på sin asylansökan och hänvisas istället till internflykt inom Afghanistan.

– Detta är något som har blivit vanligare. Det är ett sätt att kringgå lagstiftningen, säger Erik Haking från Asylgruppen i Lund som har varit i kontakt med familjen i drygt ett år. Jag ser det här som ett jättesvek mot familjen som har rätt till asyl.

Carl Bexelius, stabsjurist på Migrationsverket, kan av sekretesskäl inte uttala sig specifikt i familjens ärende men säger att som koncept är internflykt internationellt accepterat.

– Den första frågan att ställa är: finns möjlighet till hjälp och stöd inom landets gränser? Det är först när man uttömt det nationella skyddet som internationellt skydd är möjligt. Därför finns den här möjligheten, säger Carl Bexelius.

Är Afghanistan ett bra alternativ att hänvisa till internflykt för en barnfamilj?

– Vissa provinser där det råder inbördeskrig är inte det, däremot i Kabul och andra nordvästra delar ser situationen helt annorlunda ut. Säkerhetsläget där är allvarligt men inte med sådan intensitet att det inte går att återvända dit. Det blir naturligtvis en svår ekonomisk och social osäkerhet. Men tyvärr når inte det upp som skäl till internationellt skydd, fortsätter Bexelius.

Enligt Amnesty lever uppskattningsvis 35 000 internflyktingar i provisoriska boenden i slumområden som inte ger tillräckligt skydd mot väder och vind. Maten i området är knapp och sjukvården i princip obefintlig. Flera decennier med väpnad konflikt i Afghanistan har lett till att landet har en av de högsta andelarna internflyktingar i världen och antalet ökar konstant. Sedan åtminstone 2008 har varje år inneburit en ökning.

Fria Tidningen