Vapenförsäljning på nedgång – men Saab växer

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Världens största vapenproducenter sålde vapen och militära tjänster till ett värde av totalt 410 miljarder dollar under 2011, enligt nya siffror från forskningsinstitutet Sipri. Det är en minskning jämfört med föregående år. Samtidigt klättrar svenska Saab på listan över de hundra största vapenföretagen.

Inrikes

Totalt minskade försäljningen bland de 100 största vapenproducenterna med fem procent mellan 2010 och 2011. Flera faktorer sägs ligga bakom nedgången. Bland annat drogs de militära insatserna ner i Irak och Afghanistan och ett vapenembargo mot Libyen infördes. Dessutom bidrog den ekonomiska krisen till att många länder skar ned på sina försvarsbudgetar.

– Vapenproducenter och militära tjänsteföretag har vidtagit åtgärder för att försäkra sig mot åtstramningarna, säger vapenindustriexperten Susan Jackson, på Sipri, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, i ett pressmeddelande.

Men trots den något minskade globala vapenförsäljningen går det fortsatt bra för svenska Saab som klättrat på listan över världens största vapenproducenter. Från att ha varit på plats 29 ligger Saab nu på 25:e plats. 2011 sålde företaget vapenmaterial fär 3080 miljoner dollar jämfört med 2780 miljoner dollar 2010, enligt Sipri.

– Sverige går emot den globala trenden att minska försvarsanslagen, vilket resulterar i att Saab har klättrat på listan. Jag ser det som ett reslutat av att företaget har genomfört lyckosamma satsningar samtidigt som regeringen har en mer generös syn på vapenexporten, säger Anna Ek, ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, som oroas över utvecklingen.

För även om det under 2011 skedde en minskning av vapenförsäljningen i världen, har vapenindustrin växt explosionsartat sett ur ett längre perspektiv. Sedan 2002 har de största vapenproducenterna ökat sin försäljning med 51 procent, enligt Sipri. Att den globala vapenindustrin växer ser Anna Ek som ett resultat av företagens ändrade marknadsföringsstrategier.

– Vapenföretagen har börjat föra en ny retorik och anammat diskursen att man bekämpar fattigdom och främjar mänskliga rättigheter, något som skapar en generellt mer tillåtande stämning gentemot försvars- och vapenindustrin. I Sverige pågår just nu en diskussion om att använda biståndsmedel till att finansiera vapenhandel i fattiga länder, vilket är oerhört alarmerande, säger hon.

Det är företag med huvudkontor i Nordamerika och Västeuropa som dominerar världens vapenhandel. Högst upp på listan över världens största vapenföretag ligger amerikanska Lockheed Martin, tätt följd av Boeing och brittiska BAE Systems.

– Man ska absolut glädjas över den nuvarande minskningen av vapenförsäljningen, men får samtidigt inte glömma bort vilken enorm upprustning världen ändå står inför, säger Anna Ek.

Fria Tidningen