Lund ställer om – utan extra kostnad

Publicerad:   •  Uppdaterad:

I den nya rapporten från Agrifood menar man att det kostar mycket pengar att öka andelen ekologisk mat inom kommuner och landsting. Detta håller dock inte alla med om. I Lunds kommun har man ökat andelen ekologisk mat till 43 procent – utan att tillföra mer pengar.

Inrikes

Eva Fröman på föreningen Ekomatcentrum menar att ekologisk mat inte alls behöver bli en dyr affär för kommunerna. Hon säger att även om ekologisk mat kostar mer så behöver inte det påverka den totala matkostnaden.

– Det finns förskolor som har 97 procent ekologisk mat utan att ha utökat budgeten, säger hon.

Detta förklaras med att kommunerna lärt sig att kompensera den dyrare ekologiska maten med att dra ned på andra kostnader. Som exempel nämner Eva Fröman att man äter mer vegetariskt istället för kött som kostar mer, och att man oftare lagar mat från grunden istället för att köpa in dyra halvfabrikat. Eva Fröman menar att de flesta kommuner har ökat konsumtionen av ekologisk mat utan att ha någon extra budget för det.

Lund är en av de kommuner i Sverige som kommit längst i omställningen till ekologisk mat. I dag är 43 procent av all mat kommunen köper in ekologisk. Kerstin Andersson som är ansvarig för projektet Ekologisk Mat I Lund bekräftar den bild som Ekomatcentrum ger.

– Vi har inte större matkostnader idag än för sex år sedan, säger hon.

Hon anger även samma förklaring till detta som Eva Fröman på Ekomatcentrum. Man kompenserar dyrare mat med att ändra menyerna – mer säsongsanpassat och vegetariskt och så byter man ut dyra grönsaker mot billiga. Till exempel äter man mer morötter istället för tomater.

Christian Jörgensen tycker dock inte att man kan räkna på det sättet.

– Det är ett förädiskt resonemang, för det innebär att man måste dra ner på annat, säger han.

Att göra besparingar för att ha råd med ekologisk mat betyder enligt Christian Jörgensen inte att merkostnaden försvinner. Det skulle fortfarande vara billigare att köpa mat som inte är ekologisk. Så ur ett strikt ekonomiskt perspektiv är det ändå en kostnad menar Christian Jörgensen.

Att laga mat från grunden i stället för att köpa in halvfabrikat innebär inte heller någon besparing ur ett större perspektiv säger Christian Jörgensen. Inköpen av råvaror blir billigare, men samtidigt måste kommunen lägga mer pengar på att tillaga maten.

– Man flyttar bara medel mellan olika budgetposter, från inköp av livsmedel till tillagningskostnader, säger han.

Men han tillägger också att det kan finnas andra fördelar med att göra dessa förändringar som man har gjort i Lunds kommun och i andra kommuner, till exempel att det kanske blir nyttigare och godare.

Fria Tidningen