Fortsatt misstänksamhet mot svensk vargpolitik

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Under 2012 kommer ingen licensjakt på varg att bedrivas, utan endast skyddsjakt. Ett steg i rätt riktning, anser EU:s miljökommissionär Janez Potocnik. Däremot är det ännu oklart hur skyddsjakten kommer att tillämpas. ”Det får absolut inte bli en kompensation för den uteblivna licensjakten”, säger EU-kommissionens svenska representant Eric Degerbeck.

Inrikes

EU-kommissionen säger sig, i ett uttalande, vara nöjd över regeringens löfte om att endast vargar som bevisligen orsakat allvarlig skada kan omfattas av eventuell skyddsjakt. Detta samtidigt som regeringen beslutat att vargar även ska kunna jagas i preventivt syfte.

– Det är en markering för att visa var linjen går i kommissionens ögon utan att infektera frågan ytterligare. Det går inte att hävda att man å ena sidan ämnar följa art- och habitatdirektivet samtidigt som man å andra sidan välkomnar en utökad skyddsjakt, säger Eric Degerbeck vid EU-kommissionens representation i Sverige.

– Enligt habitatdirektivet kan det inte bli fråga om någon skyddsjakt i vinter då den endast får ske under mycket snäva förutsättningar, till exempel om en specifik varg redan har orsakat allvarliga problem och det kan antas att det kommer att ske igen. Skyddsjakten får absolut inte bli en kompensation för den uteblivna licensjakten, fortsätter Degerbeck.

I regeringens pressmeddelande skriver landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C) att skyddsjakt får bedrivas för att förhindra allvarlig skada, särskilt på gröda, boskap, skog, fiske, vatten eller annan egendom, den får dock inte påverka artens bevarandestatus. Men att vargar orsakar skada är enligt Eric Degerbeck mycket sällsynt.

– Under året 2010 rev vargen sammanlagt 200 får i Sverige, av totalt 550 000 djur. Ägarna fick full kompensation av staten. Samma år dödades 14 av landets 200 000 jakthundar av vargen, långt mycket färre än som gick åt i bilolyckor, skjutolyckor, vildsvinsattacker et cetera. De skador vargen orsakar är alltså mycket få och därför kommer det förstås att krävas tydliga bevis för att en varg orsakat allvarliga skador, innan en bedömning av ett eventuellt skyddsjaktbehov ens kan komma ifråga. Sverige måste följa EU:s regelverk. Det går inte att skjuta en varg bara för att den är en varg. Det vore missbruk av reglerna.

Regeringen har också beslutat att Naturvårdsverket kan delegera beslut om tillstånd till skyddsjakt till länsstyrelserna. Vad detta kan komma att betyda för vargstammen är det ännu ingen som vet.

– Det är ju först när vi har summan av regelverket och tillämpningen som vi kan uttala oss om det, säger Jan Terstad, chef för skog- och naturvård på Naturskyddsföreningen. Även EU kommer att följa jakten mycket noga.

Mikael Karlsson, ordförande på Naturskyddsföreningen, välkomnar EU-kommissionens uttalande.

– Vi förstår att kommissionen är fortsatt misstänksam. De nya reglerna om skyddsjakt öppnar i värsta fall för illa motiverade beslut på länsstyrelserna i strid med EU-rätten. Vi har redan sett att länsstyrelserna gör vitt skilda tolkningar av behovet av vargjakt. Därför hoppas vi att besluten hålls kvar på nationell nivå.

Fria Tidningen