”Ett större bakslag för regeringen än de vill erkänna”

Publicerad:   •  Uppdaterad:

Statsvetaren Marie Demker tror att regeringens beslut att anpassa vissa delar av vargpolitiken efter EU-kommissionens krav kommer ge nytt bränsle till konflikten om vargen.

Inrikes

Varför är vargfrågan så politiskt laddad?

– Dels är den inrikespolitiskt laddad vilket den har varit länge men i och med att frågan har förts upp på EU-nivå har det även kommit att handla om Sveriges relation till EU. Att inrikespolitiken är laddad hänger samman med att det är en symbol för en djupare konflikt mellan livsstilar och landsbygden och städerna. Det blir en symbolfråga för många människor på landsbygden om deras rätt och självbestämmande, säger statsvetaren Marie Demker.

Regeringen brukar annars ses som EU-vänliga medan oppositionen brukar använda sig av ord som överstatlighet och vill i många frågor minska EU:s inflytande. Varför tycker de tvärt om i den här frågan?

– Det kan tyckas paradoxalt men här handlar det om att de mer EU-kritiska partierna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, ser miljöfrågorna, som jag nu definierar väldigt brett, som så allvarliga och att det därför finns en stor rimlighet i att det är i de frågorna som EU ska ha makt och infytande.

Men vad som driver regeringens skarpa linje i frågan om vargförvaltningen har Marie Demker svårare att sätta fingret på. Hon tycker att det är en oväntad fråga att profilera sig i.

– Under flera år har det varit oklart varför regeringen väljer den här linjen i vargfrågan. Det handlar inte bara om oppurtunism för det är mycket annat som talar emot det. Annars hade de till exempel haft en annan attityd till andra landsbygdsfrågor. Jag tror att de tänker att om de tillåter licensjakten kommer människor som lever nära vargen vänja sig och tolerera den men det finns ingenting som tyder på att det är så. Jag vet inte alls vilka grunder och belägg de har för att säga att acceptansen ökar. Jag tittar på enkla attitydundersökningar och där finns det ingenting som tyder på att det är så.

Marie Demker tror att regeringen hade hoppats på att konflikten om varg skulle lugna ner sig efter beslutet om licensjakt men hon tror att EU:s agerande och regeringens beslut att stoppa licensjakten i vinter till följd av det kan ge nytt bränsle till konflikten.

Vart kommer den här frågan att leda i framtiden, tror du?

– Jag tror att det här var ett väldigt bakslag för regeringen, större än de vill erkänna. Och utan att ha satt sig in i EU:s rovdjurspolitik så är jag ändå förvånad över att regeringen tänker återuppta licensjakten redan 2013. jag känner mig osäker på om det verkligen är möjligt. Det finns säkert grunder för den tron men jag vill ha mer redovisning av det för att kunna tro på det.

Fria Tidningen