EU-kommissionen vill skärpa finanskontroll

Publicerad:   •  Uppdaterad:
Ekonomi

EU-kommissionen vill skärpa tillsynen av de finansiella systemen. På onsdagen lade kommissionen fram ett förslag om ny lagstiftning som baseras på principförslagen som kom fram under EU-toppmötet i juni. Kommissionen vill inrätta en europeisk systemrisknämnd för att övervaka finanssystemen.

På makronivå ska systemrisknmnden på ett tidigt skede rikta rekommendationer och varningar till EU-länder och deras finansinspektioner, som åläggs att följa rekommendationerna eller förklara sig.

På mikronivå ska tre rådgivande europeiska expertkommittéer för banker, försäkring och värdepapper omvandlas till europeiska tillsynsmyndigheter. De ska lösa oenigheter mellan nationella tillsynsmyndigheter, är det tänkt.

Fria Tidningen