:

Sveriges invånare förtjänar en fungerande sjukförsäkring

[1]