Afrikanska migranter i ett förvar i Karareem, fem mil utanför Misrata i Libyen. Upp emot en miljon migranter och flyktingar befinner sig i Libyen just nu.

EU kan upprätta flyktingläger i Nordafrika

Publicerad:

EU:s ordförandeland Malta vill teckna ett flyktingavtal med Libyen som liknar det som EU slöt med Turkiet i fjol. Liknande avtal föreslås även med Egypten. Målet sägs vara att hindra flyktingar från att ta sig över Medelhavet, men i praktiken blir det ett sätt att flytta EU:s södra gräns till Nordafrika, skriver Martin Holmquist i en analys.

Inrikes

Maltas premiärminister Joseph Muscat, som tog över EU:s ordförandeklubba vid årsskiftet, vill att EU ingår ett avtal med Libyen som ska göra det svårare för flyktingar och migranter att ta sig över Medelhavet till Europa.

En mall för avtalet kan vara det flyktingavtal som EU tecknade med Turkiet i fjol och som lett till dramatiska minskningar i antalet flyktingar som lyckats ta sig till Grekland efter rekordåret 2015.

Efter att EU:s östra gräns har stängts har allt fler flyktingar och migranter tagit den längre och farligare flyktvägen över Medelhavet från Nordafrika. Antalet flyktingar som tog sig till Italien ökade i fjol med cirka 20 procent – från 154 000 år 2015 till 181 000 år 2016.

Trots att det totala antalet flyktingar minskat dramatiskt var antalet dödsoffer i Medelhavet rekordhögt förra året – minst 5 000 personer omkom och den absoluta merparten av dem drunknade söder om Italien.

Hittills i år har endast drygt 3 000 flyktingar anlänt till Italien och Grekland, en tiondel som under motsvarande tid 2016. Joseph Muscat menar dock att antalet flyktförsök kommer öka till våren.

– Valet står mellan att göra något nu eller tvingas till ett akut möte i april eller maj när tiotusentals människor är på väg över havet och drunknar, sa Muscat till medier nyligen.

Förslaget, som ska diskuteras vid ett extrainsatt EU-toppmöte i Malta den 3 februari, stöds av Italien, Österrike och flera östeuropeiska länder. Enligt Sveriges Radio vill vissa gå betydligt längre och upprätta flyktingläger inne i Libyen där EU-tjänstemän ska göra asylprövningar.

Att teckna ett avtal med den libyska regeringen kan dock visa sig väldigt svårt. Sedan den internationella koalitionen, i ledning av bland annat Frankrike och USA, störtade landets auktoritära president Muammar Qaddafi år 2011 rasar en väpnad konflikt i landet mellan jihadistgrupper, hundratals milisgrupper och två konkurrerande regeringar.

Den FN-stödda centralregeringen har mandat att ingå internationella avtal men saknar samtidigt kontroll över delar av landet.

Sedan 2015 pågår EU:s militära operation Sophia där styrkor patrullerar Medelhavet. Men styrkorna har inte mandat att agera på libyskt vatten. Sedan i höstas utbildar EU den libyska kustbevakningen och bistår den med material.

Delar av den libyska kustbevakningen styrs dock av paramilitära ledare som är kända för att exploatera migranternas utsatta läge.

Enligt en rapport från EU:s egna kustbevakningsbyrå Frontex från 2015 är nästa alla som styr den libyska människosmugglingen över Medelhavet aktiva eller före detta officerare i militären eller polisen.

EU:s utrikesminister Federica Mogherini besökte Libyen i förra veckan och diskuterade säkerhets- och migrationsfrågor med premiärminister Fayez Al Sarraj.

Parterna sägs dock stå långt ifrån varandra och Libyens Italienambassadör varnade nyligen för att libyskt stöd för EU:s militäroperation i Medelhavet skulle hota att förvärra den redan instabila situationen i landet.

90 procent av de som försöker ta sig från Afrika till Italien gör det från Libyen. Just nu finns uppskattningsvis 700 000 till en miljon flyktingar i landet. Människorättsorganisationer som Amnesty International och FN:s flyktingorgan har vid upprepade tillfällen larmat om missförhållanden vid landets flyktingläger som i vissa fall drivs av milisgrupper.

”I frånvaron av ett fungerande rättssystem är flyktingar och asylsökande särskilt utsatta för trakasserier, godtyckliga gripanden, begränsad rörelsefrihet och andra allvarliga människorättsbrott”, skriver UNHCR i en rapport från 2016.

Det osäkra läget i Libyen kan leda till att fokus skiftar till Egypten, som styrs av en militärjunta sedan kuppen 2013.

– Egypten är ett land som man kan nå ett avtal med och de är också intresserade, säger Maltas utrikesminister George Vella vid en pressträff.

Han öppnar även upp för att inrätta europeiska flyktingläger på egyptisk mark.

– Ja, varför inte? Det är en desperat åtgärd, men under omständigheterna kan jag tänka mig att diskutera nästan vad som helst, säger Vella.

Ett möjligt scenario skulle kunna vara att flyktingar som fångas upp av europeiska eller egyptiska styrkor i Medelhavet sedan sätts i förvar i Egypten istället för att som nu föras till Italien.

EU och Spanien har sedan lång tid tillbaka ett nära samarbete med Marocko som har lett till att den närmaste rutten mellan Afrika och Europa – Gibraltarsundet – är i det närmaste helt stängd.

På sikt talas det även om liknande avtal med Algeriet och Tunisien, vilket skulle kunna leda till att hela EU:s södra gräns i praktiken flyttas till Nordafrika.

Fakta: 

Turkietavtalet

Enligt avtalet som slöts mellan EU och Turkiet i mars 2016 får Turkiet tiotals miljarder kronor från EU för att hindra flyktingar och migranter från att ta sig över gränsen till Grekland. Avtalet ledde till att antalet båtflyktingar minskade från över 857 000 år 2015 till knappt 177 000 år 2016, enligt Internationella migrationsorganisationen, IOM.

De som lyckas ta sig till Grekland ska registreras och sedan skickas tillbaka till Turkiet, oavsett om de har rätt till asyl eller ej. För varje syrisk flykting som återsänds till Turkiet ska en annan syrisk flykting enligt avtalet vidarebosättas från Turkiet till EU. Väldigt få syrier har dock omfördelats eftersom många EU-länder vägrar ta emot flyktingar.

Avtalet kritiseras av bland annat Amnesty International som menar att återsändandet av migranter till Turkiet från Grekland strider mot EU-rätt och flyktingkonventionen.

Läs även: Regeringen kritisk till nytt flyktingavtal med Libyen [1].

Fria Tidningen