Pakistanska barn ges poliovaccin i Peshawar. Pakistan och Afghanistan är de enda länderna i världen där polio fortfarande sprids. Detta beror till stor del på att talibanerna har förbjudit vaccinationer, sprider myter om vaccinet och genomför våldsamma attacker mot sjukvårdspersonal.

Vaccin utom räckhåll för många

Publicerad:

Ett vaccin mot tuberkulos kan äntligen vara inom räckhåll. Samtidigt når många redan existerande vacciner inte ut till dem som har störst behov av att få tillgång till dem.

Utrikes

Ett omfattande utbrott av gula febern i Angola visar hur snabbt dödliga infektionssjukdomar åter kan få fäste när det uppstår allt större luckor i vaccinationsprogrammen. Margaret Chan, chef för Världshälsoorganisationen WHO, säger att utbrottet skedde trots att ett vaccin funnits tillgängligt i nästan 80 år.

– Sedan 1937 har det funnits ett säkert, billigt och effektivt vaccin som ger livslångt skydd mot gula febern. Vaccinet bör användas i större utsträckning för att skydda människor som lever i de länder där sjukdomen är utbredd, säger hon.

Gula febern är dessvärre en av många sjukdomar som kan förhindras genom vaccinationer men som fortfarande inte har utrotats och där nya utbrott sker. Hittills är det endast smittkoppor som kunnat utrotas helt genom vaccinationer.

Polio är också på väg att utrotas och förra året förklarades Nigeria som sista land i Afrika fritt från polio.

– Vi är i slutskedet i kampen mot polio och väntar oss ett avbrott i spridningen i Afghanistan och Pakistan, säger Jean-Marie Okwo-Bele, WHO:s vaccinationsansvarige.

Afghanistan och Pakistan är de enda länderna i världen där polio fortfarande sprids.

I april presenterades en ambitiös plan för att lansera ett nytt poliovaccin.

– Och bara under det gångna året har vi nästan kunnat säkra tillgången till denguevaccin, malariavaccin och snart även ebolavaccin, säger Jean-Marie Okwo-Bele och tillägger att ett tuberkulosvaccin kommer att finnas tillgängligt om fem till tio år och kan bli ett viktigt verktyg i kampen mot antibiotikaresistens.

Men trots att nya och utlovade tillägg till vaccinlistan ger hopp är en del utvecklingsländer oroade över att höga kostnader, särskilt när det gäller nyare vacciner, ska innebära att många barn inte kan dra nytta av framstegen.

Den nyckfulla och slutna vaccinmarknaden domineras av en handfull stora läkemedelsföretag. Förra året bad flera regeringar i utvecklingsländer WHO om hjälp att ta sig igenom inköpsprocesser.

Jean-Marie Okwo-Bele säger att länder utan förhandlingsstyrka betalar betydligt mer för vacciner än andra länder. Länder i södra Afrika har betalat mer än andra länder med högre inkomster.

För att ta itu med problemet har WHO skapat en egen databas med uppgifter om vad regeringar betalar för vaccin.

Det är främst barn i länder som drabbats av konflikter som inte får tillgång till vaccin – två tredjedelar av alla barn i dessa länder har inte fått grundläggande vaccin, enligt Unicef.

Priserna på vaccin har förhandlats ner för världens fattigaste länder genom det internationella vaccinationsprogrammet Gavi. Men regeringar och organisationer som är verksamma i länder som är drabbade av konflikter är endast berättigade till ett lägre vaccinpris om landet i fråga räknas till de minst utvecklade i världen, enligt Kate Elder, rådgivare i vaccinfrågor på Läkare utan gränser.

Jemen, som räknas till de minst utvecklade länderna i världen, kan köpa vaccin billigare, men inte till exempel Syrien.

– Det handlar om sunt förnuft. Humanitära organisationer borde få möjlighet att köpa vaccin till de lägsta priserna globalt sett. Hittills har det inte funnits någon sådan modell, säger Kate Elder.

Fria Tidningen