Manifestation på Världsaidsdagen i Bangalore.

De bekämpar diskriminering av barn med hiv

Publicerad:

Indien är ett av de länder i världen där flest invånare lever med hiv eller aids. Barn med hiv som förlorar sina föräldrar möter enorma utmaningar. En organisation i Bangalore arbetar för att ge barnen nya möjligheter.

Utrikes

– Barn som lever med hiv/aids utsätts för stigmatisering och diskriminering, säger Ashok Rau vid Freedom foundation.

Organisationen har ett barnhem i Bangalore och arbetar med att stötta barn som lever med hiv.

– Barnen behöver hjälp med skolavgifter, böcker och skoluniformer för att kunna integreras. Förutom tillgång till mediciner och rådgivning vill vi ge dem utbildning och kunskap om livet. Vi har sett flera lyckas bra som vuxna. En del har gift sig och andra arbetar inom internationella företag, säger Ashok Rau.

Neethi, 12 år, kom nyligen till Freedom Foundations barnhem.

– Jag går i sjätte klass. Min mamma dog när jag var 2,5 år gammal. Jag kan inte minnas hennes ansikte. Strax därefter konstaterades att jag var hiv-smittad. Efter hennes död lämnade min pappa mig till mina morföräldrar. När han gifte om sig flyttade jag hem igen, men min styvmor, även hon hiv-smittad, var fientligt inställd till mig.

Neethi berättar att hon lades in på sjukhuset och fick dropp. Hennes pappa kom dit och besökte henne men eftersom män inte tilläts stanna längre än besökstiden bad han styvmodern att ge Neethi mat.

– Men hon vägrade och i stället tog hon maten och åt upp den själv, säger Neethi.

Efter det insåg hennes pappa hur illa styvmoden behandlade Neethi och tog henne till Freedom Foundation.

– Det känns som om världen inte bryr sig om människor som mig. Stödpersoner på Freeedom Foundation uppmuntrar mig att vara modig och möta världen.

Hamsini, 16 år, berättar att hon inte visste att föräldrarna var hiv-positiva.

– Efter mina föräldrars och min systers död mötte jag stigmatisering och diskriminering och förolämpades av släktingar. Sedan togs jag hit till Freedom Foundation och för tre år sedan bekräftades det att jag är hiv-positiv, säger hon.

Basavalinga, 15 år, kommer från delstaten Karnataka.

– Efter att jag förlorat båda mina föräldrar tog mina farbröder hand om mig. Men de behandlade mig illa. Jag förstod att något var fel. År 2007 fick jag veta att jag var hiv-smittad och 2009 kom jag till Freedom Foundations barnhem.

Över hälften av alla dödsfall till följd av aids-relaterade sjukdomar i Asien sker i Indien. Enligt uppgifter från FN-organet Unaids är 2,1 miljoner människor i Indien hiv-smittade och 130 000 avled i aids-relaterade sjukdomar 2013.

Antalet smittade minskade dock med 19 procent mellan åren 2005 och 2013 och antalet som dog i aidsrelaterade sjukdomar minskade med 38 procent under samma period.

Fria Tidningen