Fria Tidningar | Fria Tidningen

Fria Tidningar

Normbrytande nyheter för människor som vill förändra världen.

Fria Tidningar (ETC Fria AB) gör nyheter för människor som vill förändra världen och som i traditionell media har svårt att hitta material som svarar mot deras värderingar kring samhälle, miljö och internationella förhållanden.

I våra papperstidningar och på webben rapporterar vi om lokala och globala nyheter. Vi är särskilt intresserade av sociala och politiska aktörer och skeenden som bidrar till en öppen, demokratisk, fredlig, solidarisk och ekologisk samhällsutveckling.

Snabba fakta

Fria Tidningar (ETC Fria AB) hette tidigare Mediekooperativet Fria Tidningar. Företaget grundades som ideell förening år 1999 och blev arbetskooperativ år 2001. Det första numret av vår första tidning, Stockholms Fria Tidning, kom ut i maj samma år. I dag är vi cirka 25 medarbetare. I juli 2016 tog ETC AB över driften av Fria Tidningar, som då fick namnet ETC Fria AB. Tidningarna vi ger ut är fortfarande desamma med samma grundtanke, fokusfrågor och mål.

Vårt huvudkontor ligger i Stockholm. Vi har lokalredaktioner i Göteborg och Malmö.

Fria Tidningar ger ut fem nyhetstidningar:

Våra fyra ”Fria-tidningar” bevakar nyheter, kultur och opinion – både lokalt och globalt.

Vi tycker att det är en demokratisk rättighet att kunna ta till sig information på sina egna villkor. Därför ger vi också ut Sesam, en nyhetstidning på lätt svenska som riktar sig till individer som har svenska som andraspråk.

Annons

© 2017 Fria Tidningen