Kultur | Fria Tidningen

Kultur

Trivialisera inte feminismen, Schyman!

I tisdags lät Moderna museets överintendent Lars Nittve publicera en artikel på DN Debatt. Inför museets stundande 50-årsjubileum vädjar han till regeringen om ett engångsanslag på 50 miljoner kronor. Detta för att rätta till vad han kallar ett 'historiskt misstag' som lett till en 'slentrianmässig prioritering av manliga konstnärskap'. Detta misstag tar sig uttryck i att museets samlingar till 90 procent består av verk producerade av män.

Fria.Nu

'Känner du inte lukten?'

I förra veckan skrev bland andra Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet om att de rasistiska Nürnberglagarna tillämpades i Sverige mellan 1935 och 1945. De förbjöd så kallade 'ariska tyskar' att gifta sig med judar. Få känner till att det ironiskt nog råder liknande förhållanden i Israel i dag, där inget giftermål kan äga rum mellan personer av olika trosuppfattning. En israelisk jude får alltså inte gifta sig med en kristen eller muslim.

Fria.Nu

Tafdrup bryter ny mark

Det är en sann utvecklingsroman Pia Tafdrup har skrivit, spännande som en thriller med ett nästan besatt flöde i berättandet. Ge sig hän handlar om att slita sig loss från sina föreställningar om sig själv och sitt liv, 'att gå hela vägen', som hon uttrycker det. Romanen visar hur mötet med någon annan kan förändra oss.

Fria.Nu

'Att äntligen få göra långfilmsdebut'

Susanna Edwards är kanske mest känd för kortfilmen I skuggan av solen och de uppmärksammade dokumentärerna Respect! och Fackklubb 459. Nu är hon aktuell med långfilmsdebuten Keillers Park. Vi träffade henne för ett samtal om homofilm, kärlek och normer.

Fria.Nu

Riddar-Rakel är sagans vinnare

Riddar-Rakel väjer varken för Ryslige Roland, den elaka Drottning Flora eller att erkänna att hon inte utfört något stordåd än - för en riddare ljuger aldrig.

Fria.Nu

Vattnet och kapitalet

Sötvattenbristen i världen är akut. Klimatförändringar, industriella jordbruksmetoder och skogsavverkning bidrar till öken-spridning och störningar i grundvattensystemen. 1,1 miljarder människor saknar tillgång till rent dricksvatten. 2,6 miljarder saknar adekvata sanitära förhållanden. I FN:s millenniemål ingår att dessa siffror ska halveras till år 2015. Samtidigt ser multinationella företag en ny lovande marknad öppna sig. I mars hålls det fjärde World Water Forum i Mexiko och folkrörelser hoppas kunna vända privatiseringstrenden. 

I Venclovas värld är det onda konstant

Litauiske Tomas Venclova är poet och litteraturvetare och undervisar i rysk litteratur vid Yales universitet i USA. I en intervju med SFT utvecklar han sina tankar om att det onda i världen är konstant och att det tredje världskriget redan pågår.

Fria.Nu

En briljant våldssymfoni om överlevnad

Årets hedersgäst vid Stockholms filmfestival var David Cronenberg som gjort sig känd för säregna och nyskapande framtidshistorier med påtagligt fysiska effekter. Men det var en annan sida av regissören som visade sig i festivalens invigningsfilm A History of Violence som nu har biopremiär över hela landet.

Fria.Nu

Västerländsk liberalism ska frälsa oss från muslimerna

- I Ayaan Hirsi Alis värld finns bara offer och självmordsbombare
Receptet mot förtryck är maximal frihet för individen, menar den holländska politikern Ayaan Hirsi Ali. Allt ordnar sig till det bästa så länge det fria ordet inte regleras. Men egentligen handlar det inte om att tänka fritt, utan om att tänka 'rätt'. Ett 'rätt' som likställs med en västerländsk liberal politik. Ayaan Hirsi Ali bortser från maktordningar baserade på exempelvis kön och etnicitet, skriver Lisa Berthelson.

Fria.Nu

Sidor

© 2022 Fria Tidningen