Fördjupning | Fria Tidningen

Fördjupning

Revansch för ursprungsbefolkningen

Latinamerikas indianbefolkning har under det senaste decenniet utvecklats till en viktig politisk aktör i många av regionens länder. Vad är det egentligen som har hänt och innebär etnifieringen av de latinamerikanska samhällena ett hot mot demokratin? SFT reste till Anderna för att få svar.

Fria.Nu

Östersjön - ett hotat hav

Östersjön är ett kallt, grunt, ungt och saltfattigt hav. Det är artfattigt, känsligt för föroreningar och hårt belastat av utsläpp av många olika slag från ett avrinningsområde där det bor 80 miljoner människor. Östersjöns liv plågas också av luftburna föroreningar från Skandinavien, kontinenten och England.

Fria.Nu

En dag på ett döende hav

Vi lägger ut med en fiskekutter från hamnen i Gävle och far ut i Gävlebukten. Det blåser i dessa skärgårdsfattiga vatten. På däck står plasttråg, silar och ett huggverktyg som ska firas ner i vattnet och ta upp bottenprov. 'Här nere är det helt dött', säger Peter Hansson när vi kommit en bit ut.

Fria.Nu

Dags att rädda havets liv!

Östersjön är ett döende hav och vi måste rädda havet för att rädda oss själva. Med det budskapet hoppas Svenska naturskyddsföreningen, SNF, att sätta ljuset på utfiskningen i Östersjön, men också på övergödningen, miljögifterna och riskabla oljetransporter. Med hjälp av segelkuttern Sunbeam kommer SNF att besöka femton hamnar längs Ost- och Västkusten i sommar.

Fria.Nu

50 000 vill rösta

Trycket på regeringen ökar. 50 000 personer har hittills skrivit under kravet på att anordna en folkomröstning om EUs nya grundlag och nya namnlistor strömmar in varje dag.

Fria.Nu

Synen på människohandel splittrar EU

Människohandel och trafficking har blivit en av de stora frågorna i valet till EU-parlamentet. Alla partier försöker profilera sig i frågan. Stockholms Fria Tidning har ställt tre frågor om människohandel till partierna: hur prioriteras de polisiära insatserna, hur ska hjälpen till offren se ut och hur ska frågan om sexköpare lyftas.

Fria.Nu

En öde stad

Mexiko är värdland för toppmötet för statschefer och utrikesministrar från EU, Latinamerika och Karibien och de mexikanska myndigheterna har sin vana trogen avstått från aktiviteter i huvudstaden Mexiko City.

Fria.Nu

Barn - ett privilegium

De är små och snoriga. De är högljudda, mjuka och charmiga. De är den nya tidens lyx - ett privilegium. Vi kallar dem barn.

Fria.Nu

Onyanserad bild ger ensidig rapportering

Nyhetsbilder från Israel och Palestina visar oftast sprängda bussar och tumultartade begravningar, stenkastande palestinier och israeliska soldater. Visserligen spektakulära och spännande, men de beskriver bara en liten del av verkligheten. Den som passar i tidningen. SFT har träffat två erfarna fotografer som ger sin syn på vilka bilder som används och vilka konsekvenser det har för vår förståelse av konflikten.

Fria.Nu

Enbart konflikt i bildpublicering

Vad föreställer egentligen nyhetsbilderna från Israel och Palestina? SFT har tittat närmare på rapporteringen i våra två ledande dagstidningar, Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Fria.Nu

Sidor

© 2022 Fria Tidningen