Utrikes | Fria Tidningen

Genombrott för homosexuella i Polen

Grupper av skinheads, fotbollshuliganer och högerextrema ungdomsorganisationer attackerade den 7 maj i Kraków en fredlig demonstration för homosexuellas rättigheter, den första manifestation av denna typ som någonsin genomförts i staden.

Fria.Nu

Allt politisk våld är terror

Det finns ord som präglar vår världsbild. Ord som sätter ramar för vårt sätt att tänka. SFT skall i en serie artiklar närma sig kriget mot terrorismen ur en annan synvinkel än den vanliga - nämligen språkets. Detta är den tredje delen i vår serie om definitionen på begreppet terrorism.

Fria.Nu

Hudfärg framför klass

Det sittande regeringspartiet ANC vann en förkrossande majoritet i parlamentsvalet den 14 april i och stärkte därmed sin maktposition i regnbågsnationen Sydafrika. Kritiker hävdar dock att deras starka ställning kan innebära ett hot mot den purfärska demokratin.

Fria.Nu

Nya indianuppror i Bolivia

Än en gång blossar konflikten upp mellan indiangrupper och regeringen i Bolivia. Fram till nu har missnöjet varit störst bland bönder och arbetare från de dominerande ursprungsfolken Quechua och Aymará, men nu har oroligheterna spridit sig även till östra delen av landet.

Fria.Nu

Bushs tyngsta vapen

Du ser bilder av modiga amerikaner och du hör musik med låg volym. Sedan hör du USA:s president George W. Bush säga med hög röst: 'Amerikaner är ett hårt arbetande, bra och generöst folk.' Han fortsätter: 'Jag tror på Amerika för jag tror på det amerikanska folket.'

Fria.Nu

Avväpnandet av 60.000 stridande har börjat

Chefen för Liberias nedrustningskommission meddelade i slutet av veckan att man väntar sig att 60.000 stridande skall komma att lämna in sina vapen. Det är väsentligt fler än den siffra på 40.000 man först räknade med.

Fria.Nu

Två stater för två folk

Medan den israeliska vänstern förespråkat en delning av landet och ett erkännande av någon slags palestinskt självstyre, har högern alltid vägrat och svarat med att man inte lämnar en uns av landet. De senaste veckornas totala kollaps av fredsprocessen, med avrättningar av motståndsledare och Bushs erkännande av israeliska bosättningar och förnekande av palestinska flyktingars rätt till återvändande, har lett till att röster för andra lösningar börjar ljuda allt högre.

Fria.Nu

Bara politik kan stoppa terror

Orden som vi använder styr våra tankar. Därför är det intressant att fundera över orden. Vart styr de oss?

Varifrån? Och varför? Detta är andra delen av en artikelserie om orden som används i kriget mot terrorismen.

Fria.Nu

Utvidgning med fler frågor än svar

Det är lätt att måla fan på väggen. Nästan lite för lätt. När EU 1 maj går från 15 till 25 medlemsländer så är det en utvidgning som har mycket dåligt stöd bland unionens invånare.

Fria.Nu

Bush ska vinna valet med rekorddyr reklamkampanj

Du ser bilder av modiga amerikaner och du hör dämpad men ståtlig musik. Sedan hör du USAs president George W. Bush säga med uppriktig röst: 'Amerikaner är ett hårt arbetande, anständigt och generöst folk.' Han fortsätter: 'Jag är optimistisk om Amerika för jag tror på det amerikanska folket.'

Fria.Nu

Sidor

© 2022 Fria Tidningen