Utrikes | Fria Tidningen

Mexiko i diplomatisk kris med Kuba

En vår fylld av politiska skandaler i Mexiko utmynnade i en diplomatisk kris med Kuba. Det är inte första gången som Mexiko och Kuba hamnat på kollisionskurs efter att Vicente Fox kom till makten år 2000.

Fria.Nu

Maktlöshet bakom helig terror

Det finns ord som präglar vår världsbild. Ord som sätter ramar för vårt sätt att tänka. SF har i en serie artiklar närmat sig kriget mot terrorismen ur en språklig synvinkel. Det här är den sista delen i serien.

Fria.Nu

Amerikanska trupper dödar journalister i Irak

Amerikanska trupper i Irak har dödat minst sex reportrar eller assistenter under kriget eller dess efterdyningar. Ytterligare två journalister misstänks ha dödats av amerikanska truppers eld. Reportrar utan gränser kräver nu att Pentagon genomför undersökningar och offentliggör undersökningsmaterialet.

Förorenarna köper sig fria

Nu uppdagas den deprimerande historien om hur USAs 50 största luftförorenare köpte sig fria från ansvar genom att stödja president Bush i dennes valkampanj för fyra år sedan. Rapporten visar hur de 30 största kraftbolagen och deras kompanjoner givit 6,6 miljoner dollar till Bushkampanjen sedan 1999.

Fria.Nu

Colombianska paramilitärer gripna i Venezuela

Drygt hundra colombianska paramilitärer greps den 9 maj av venezolanska militärer. Utan att ett enda skott behövde avfyras greps paramilitärerna som under 46 dagar planerat aktioner i Venezuela.

Fria.Nu

"Lämna oss i fred!"

SFTs Peter Leander åkte från Västbanken till Västra Jerusalem för att prata med Israeler om hur de ser på livet, rädslor och palestinier.

Fria.Nu

Rumsfeld godkände tortyren enligt känd journalist

I USA kommer nya allvarliga anklagelser mot försvarsminister Donald Rumsfeld. Enligt en kommande artikel i tidskriften New Yorker godkände Rumsfeld förra året en hemlig plan som uppmuntrade förhörsmetoder som sexuell förnedring och tortyr av irakiska fångar.

Fria.Nu

Allt politisk våld är terror

Orden som vi använder styr våra tankar. Därför är det intressant att fundera över orden. Vart styr de oss?

Varifrån? Och varför? Detta är tredje delen av en artikelserie om orden som används i kriget mot terrorismen.

Fria.Nu

Regering delaktig i humanitär kris i Sudan

Att det som FN nu kallar "den värsta humanitära katastrofen i världen" överhuvudtaget blivit känd är till stora delar ickestatliga Human Rights Watchs,HRWs förtjänst. I deras nya rapport står det klart att regeringen och milisen samarbetar.

Fria.Nu

Maktlöshet bakom helig terror

Vägen från terrorism och våld handlar om att stötta demokratisering och om att stötta ekonomisk, kulturell och social utveckling i världen. Detta är fjärde och sista analysen av terrorism ur ett språkligt perspektiv.

Fria.Nu

Sidor

© 2022 Fria Tidningen