Utrikes | Fria Tidningen

Gerillor ställs mot varandra i Colombia

Samtidigt som armén angriper FARC-gerillans fästen i södra Colombia förhandlar regeringen fred med paramilitärerna i AUC och ELN, landets näst största gerillarörelse.

Fria.Nu

Möte kritiserar USA

Förra veckan var det toppmöte i Guadalajara i Mexiko. Ministrar och regeringschefer från Latinamerika, Karibien och EU var med. Mötet handlade om hur länderna ska samarbeta. De flesta tyckte att USA borde skärpa sig, men man ville inte säga det direkt.

Fria.Nu

Folkomröstning avgör Chávez framtid

Den venezuelanska oppositionen lyckades samla in tillräckligt många namnunderskrifter för att få till en folkomröstning om Hugo Chávez vara eller icke vara som landets president. Omröstningens datum och utgång är dock långt ifrån klara.

Fria.Nu

Godkänd resolution får kritik

Resolutionstexten om Irak fick världens stöd inför överlämningen till övergångsregeringen den 30 juni. USA och Storbritannien som författat texten hyllar resultatet. Men trots enigheten i säkerhetsrådet går inte heller denna resolution fri från kritik.

Fria.Nu

USA kritiserat vid toppmöte

Indirekt kritik av USAs agerande på den internationella arenan var ett av de utmärkande dragen vid ett toppmöte med företrädare för Latinamerika, Karibien och EU som i övrigt innehöll få genombrott.

Fria.Nu

Klyftan kan överbryggas

Utnämnandet av Manmohan Singh till indisk premiärminister kan leda till att sprickan mellan den lilla sikhiska minoriteten och Kongresspartiet slutligen överbryggas.

Fria.Nu

Folkomröstning eller inte?

Folkomröstning eller inte? Den frågan har på vägen mot en ny EU-grundlag kommit att bli nästan lika viktig som innehållet i själva grundlagen. Det handlar om demokrati och om risktagande. Unionens ledare följer oroligt hur opinionsläget utvecklar sig.

Nydisputerade statsvetaren Leslie MacNish sitter med dagens tidningar på ett studentkafé i skotska Glasgow. Hon suckar när hon ser Tony Blair på The Guardians förstasida.

Fria.Nu

Hopp om fredsförhandlingar igen

Efter att fredsprocessen i Sri Lanka stått stilla i månader börjar det röra sig igen. Diplomater från Norge och Japan, som spelar en viktig roll i processen, har återigen börjat göra besök i Sri Lanka. Både LTTE-gerillan och regeringen har uttalat att man så snart som möjligt vill återuppta förhandlingarna, som legat nere sedan april 2003.

Fria.Nu

Sidor

© 2022 Fria Tidningen