Tidskrift | Fria Tidningen

Den "klasslösa" arbetaren

Recension

Klassbegreppet är fortfarande högst relevant, men när idealet är den kreative entreprenören är det inte längre attraktivt att vara arbetarklass. Istället har vi fått en medveten organisering uppifrån, skriver Ivar Andersen.

© 2020 Fria Tidningen