Inrikes | Fria Tidningen

Djurens rätt kritiserar försök som kan skada marsvins hörsel

Karolinska sjukhuset i Stockholm har ansökt till Stockholms norra djurförsöksetiska nämnd om att utsätta 40 marsvin för gevärsskott på nära håll. Syftet med försöket är att undersöka om det blir bestående skador i innerörat på de marsvin som utsätts för skyttebuller. Djurens rätt menar att försöket saknar stöd i lagen.

Fria.Nu

Allt fler intresserade av religion

"Intresset för religion har ökat markant efter attentatet den 11 september." Det säger Sören Wibeck, producent på Sveriges Radios program Människor och tro. "Men egentligen har intresset funnits länge, i takt med att de politiska ideologierna tappat i trovärdighet, invandringen ökat och religionen som politisk kraft blivit tydligare, säger han. På gott och på ont."

Fria.Nu

Alla fredsgrupper protesterar inte

Den 20 mars har utsetts till en global protestdag mot den amerikanska ockupationen av Irak. Över hela världen samlas människor i demonstrationer. Men Sveriges två största fredsorganisationer, Svenska freds- och skiljedomsföreningen och Kristna fredsrörelsen, deltar inte i protesterna.

Fria.Nu

Sverige kritiseras för behandling av samer

Ännu en gång kritiserar FNs rasdiskrimineringskommitté svenska statens behandling av samer. De påpekar att Sverige splittrat de renskötande samerna och de icke renskötande samerna som man under lång tid försökt assimilera. De kritiserar också statens förhalning av ratificieringen av ILO 169.

Fria.Nu

Ansvaret för kemikalierna läggs på tillverkarna

Spridningen av farliga kemikalier behöver minskas kraftigt. Men myndigheterna inom EU har inte klarat av att utreda vilka ämnen som är farliga, och i ett förslag till ny EU-lagstiftning har ansvaret i stället lagts på tillverkare och importörer. Frågan är - vilket ansvar tar företagen?

Fria.Nu

Hundstallet tar hand om hundar ägarna inte vill ha

På Hundstallet passerar varje år fler än trehundra hundar. Ofta handlar det om hundar vars ägare har insett att de inte passar att ha hund. På Hundstallet tas de om hand av utbildade djurvårdare innan de omplaceras till nya hem.

Fria.Nu

Giftig miljö en tickande bomb

Det är mycket ovanligt att människor i Sverige dör av kemikalier. Men riskerna är många och effekterna märks inte förrän efter lång tid. De flesta kemikalier vet vi ingenting om.

Fria.Nu

"Det ska kosta att diskriminera"

Integrationspolitiken har en felaktig utgångspunkt. Det mesta kretsar kring sysselsättning när det i stället borde handla om strukturell diskriminering och rasism. Det beror på att svenskarna inte kan erkänna att diskriminering förekommer även här, menar statlige utredaren Paul Lappalainen.

Fria.Nu

Sidor

© 2020 Fria Tidningen