Ord bär på värderingar | Fria Tidningen
Malin Bergendal

Inledare


Malin Bergendal
Fria Tidningen

Ord bär på värderingar

Ordet "utanförskap" används för att ställa arbetslösa och sjuka utanför, skriver Malin Bergendal.

Ännu en gång läser jag ordet "utanförskap", skrivet av någon som syftar på arbetslöshet och sjukskrivning. Inte en allianspolitiker, utan någon som argumenterar för medborgarlön – men som okritiskt använder deras ord ändå.

Före valrörelsen 2006 var utanförskap något man kunde känna i en grupp man inte hade något gemensamt med, eller mer fundamentalt om man blev mobbad eller utfryst. Oavsett om man jobbade heltid, studerade, var arbetslös, pensionär eller något helt annat. Så plötsligt en dag var det ett ord som bräktes fram av borgerliga politiker som ville framställa vissa grupper som beklagansvärda och dessutom icke fullvärdiga samhällsmedborgare. Ett ord för dem som ville söndra och härska. Och så har det förblivit.

I dag används utanförskap som officiell beteckning för sjukdom och arbetslöshet. Det vänder sig i magen när jag hör det – låt oss inte ta efter! Ord bär på värderingar, och det här är ett ord för dem som faktiskt vill att sjuka och arbetslösa ska stå utanför.

ANNONS

© 2021 Fria Tidningen