Kritik mot vräkningar inför VM och OS | Fria Tidningen
  • A woman carries a mattress out of her shelter during an eviction of 800 squatter families from privately-owned land, in Sao Paulo, Brazil, Tuesday, March 26, 2013. A few hours into the eviction, a state judge ordered a temporary suspension. (AP Photo/Andre Penner)
Fria Tidningen

Kritik mot vräkningar inför VM och OS

Stora urbaniseringsprojekt och ombyggnad av idrottsarenor har tvingat nära 30 000 familjer runt om Brasilien att lämna sina hem. Vräkningarna sker inför att Brasilien ska stå värd för fotbolls-VM 2014 och de olympiska spelen 2016.

Studien gjord av Comité Popular da Copa e das Olimpíadas (Folkkommittén för VM och OS) som cirka 50 organisationer står bakom, bland annat fackföreningar och sociala rörelser, visar att 3 000 familjer redan fördrivits från sina hem i Rio de Janeiro medan ytterligare 7 800 kan komma att vräkas.

Tvångsförflyttningen av tusentals människor och privatiseringen av offentliga platser utgör den mörka sidan av Brasiliens idrottsarrangemang, enligt studien som presenterades i Rio de Janeiro i mitten av maj.

-Våra farhågor har bekräftats. De sociala fördelar som basunerats ut har en mörk baksida - ett elitistiskt, segregerat och ojämlikt samhälle. Det är sorgligt att se, säger Orlando Alves dos Santos Jr, sociolog och stadsplanerare och en av personerna som arbetat med studien.

Dos Santos Jr, som arbetar vid Institutet för samhällsplanering och forskning vid Rio de Janeiros federala universitet, menar att tvångsförflyttningar av människor har lett till social utslagning.

-Fattiga människor har förflyttats från områden där investeringar görs och där fastigheter har stigit kraftigt i värde. Vräkningarna har inte följts av någon information till de berörda familjerna. Dessutom förekommer människorättskränkningar. Det är mycket allvarligt, säger dos Santos Jr.

-Tvångsförflyttningar är en klar kränkning av rätten till bostad, säger Christopher Gaffney, amerikansk geograf som granskar förhållanden vid stora idrottsevenemang.

Han menar att avhysningarna och privatiseringen av offentliga platser innebär ett stort misslyckande för demokratin i landet. Enligt Gaffney finns det inga klara kriterier som tillämpas vid vräkningarna och de som berörs klagar på brist på dialog, öppenhet och information.

-Den osäkerhet som är förknippad med att bli hemlös skapar panik. Terrormetoder används för att driva människor från sina hem. Det har förekommit att familjer fått höra att de måste lämna sina hem direkt utan att de fått någon tid att ta hand om sina tillhörigheter. I andra fall har förhandlingar om avhysning skett vid sidan av bulldozrar som stått redo att riva husen.

Enligt Gaffney är det endast några få familjer som fått anständiga ersättningsbostäder efter att de förlorat sina hem. Myndigheterna har betalat ut ersättningar som inte varit tillräckliga för att bekosta nya bostäder. Boenden har erbjudits men med krav på en viss typ av anställning eller tillgång till bankkonto, vilket alla inte har.

Stark kritik har också framförts mot privatiseringen av offentliga platser värda miljontals dollar. Gaffney varnar för att idrottsanläggningar förvandlas från att vara plattformar för lokal kultur till att enbart bli kommersiella.

Budgeten för investeringar inför de kommande idrottsevenemangen var ursprungligen motsvarande 7,3 miljarder kronor, men har nu ökat med över 95 procent, till motsvarande 14 miljarder kronor.

Rekommenderade artiklar

Hon utmanar traditionella sätt att använda staden

Anna Friberg känner på en stenmur inne i den gamla borgen för att avgöra stabiliteten och måttar snabbt med ögonen. Plötsligt svingar hon sig smidigt över och landar på andra sidan med en duns.

Det våras för parkour.

Publiken hjälper Sverige till medalj

Det är drygt en månad kvar till avspark i årets stora fotbollsfest. Biljetterna till premiärmatchen mot Danmark är redan slutsålda och intresset tycks bara öka.

Framsteg i colombiansk fredsprocess

Efter sex månaders förhandlingar har den colombianska regeringen och Farc-gerillan kommit överens kring jordfrågan. Det är det första konkreta resultatet av fredsprocessen i Havanna och ett historiskt genombrott efter 30 år av misslyckade förhandlingar.

Gäng lägger ner vapen i El Salvador

För ett år sedan var El Salvador världens näst farligaste land med 14 mord om dagen. Över en natt sjönk antalet till fem. Fängslade gängmedlemmar ingick en pakt med fredsmäklare: Färre mord mot bättre fängelseförhållanden. Nu har 10 fredskommuner etablerats och grannlandet Honduras, som har flest mord i hela världen, vill följa exemplet.

EU på väg mot stormaktsdrömmen

EU-perspektiv

Sedan lång tid tillbaka finns det politiker som velat se att EU ska gå i riktningen mot en stormakt. De senaste åren har signalerna från kommissionen om en sådan målsättning blivit allt tydligare. MaLou Lindholm tittar närmre på hur nära att nå det målet vi är i dag.

© 2021 Fria Tidningen