Skapa ett skolsystem för eleverna | Fria Tidningen
Malin Bergendal

Inledare


Malin Bergendal
Fria Tidningen

Skapa ett skolsystem för eleverna

23 procent av eleverna går inte ut gymnasiet inom fyra år, skriver LO i sin rapport Ung i Sverige. De konstaterar att skolan behöver mer resurser och resurserna måste fördelas bättre. Det är sant. Men dessutom behöver elever i tonåren komma loss från skolan och vara något annat än elever – lärande sker ju inte bara genom undervisning.

Maria Montessori ansåg att unga mellan 12 och 18 inte skulle gå i skolan alls. Istället skulle de driva egna samhällen med jordbruk, affärer med mera. På det sättet skulle de använda och befästa vad de hade lärt sig och samtidigt utvecklas på andra plan. Vid 18 års ålder kan det vara dags att börja studera igen.

Montessoris modell passar kanske inte alla, men det gör uppenbarligen inte dagens skolsystem heller. Vad skulle hända om vi började i andra änden – skapade ett skolsystem för elever och ett samhälle att leva i? Det vore ett experiment värt att göra.

ANNONS

© 2021 Fria Tidningen