"Varför ska vi tillåta" är fel fråga | Fria Tidningen
Malin Bergendal

Inledare


Malin Bergendal
Fria Tidningen

"Varför ska vi tillåta" är fel fråga

Att förbjuda cannabis gör mer skada än nytta, säger Centerpartiets ungdomsförbund och skriver in legalisering i programmet. Sannolikt har de rätt, skriver Malin Bergendal.

Förra veckan väckte Centerpartiets ungdomsförbund uppståndelse genom att skriva in i sitt program att cannabis borde legaliseras. Ännu för några år sedan hade ett sådant beslut varit svårt att tänka sig. I decennier har det rått konsensus om att cannabis ska bekämpas till varje pris – i skarp kontrast till hur vi ser på andra potentiella hälsofaror omkring oss, från alkohol till kärnkraft.

Men gradvis har det blivit möjligt, om än kontroversiellt, att tänka på ett annat sätt. Flera europeiska länder mjukar upp sin drogpolitik, och i Washington och Colorado är cannabis numera legalt.

CUF hade en skeptisk inställning till den svenska narkotikapolitiken redan före årets kongress. Nu har en grupp inom ungdomsförbundet tittat närmare på följderna av förbudet mot cannabis och kommit fram till att det motverkar sitt syfte. Förutsatt att syftet är en god folkhälsa tror jag att de har rätt. I dag driver man brukare in i missbruk genom att måla in dem i ett kriminellt hörn. För dem som behöver hjälp blir steget att söka upp hjälpen större och svårare att ta.

Dessutom har cannabisförbudet effekter som påminner om vad som hände i USA under förbudstiden 1920–1933. Liksom maffian blomstrade när den fick ta hand om alkoholmarknaden låter vi i dag kriminella nätverk tjäna massor av pengar på handeln med cannabis. Utan att ta något samhällsansvar och utan att betala skatt.

Och liksom folk i USA fick skador av att dricka industrisprit och annat, tar unga i dag risker med ständigt nya kemiska föreningar, allteftersom gårdagens lagliga nätdroger blir narkotikaklassade.

Även cannabis kan ge skador, framför allt vid rökning och använt i stora mängder under lång tid, men det är betydligt bättre utforskat än de halvlagliga betaversionerna. Enligt den motion som CUF röstat igenom är det "väl känt" att cannabis ger mindre skador än alkohol och tobak. Jag har svårt att bedöma den forskning motionärerna hänvisar till, men motsatsen – att cannabis skulle vara värre – verkar mycket osannolik.

Ett vanligt argument för att behålla förbudet mot cannabis är att det anses vara en "inkörsport" till tyngre droger. Men det har man inte kunnat påvisa vetenskapligt, skriver CUF:arna i sin motion. Dessutom är det ett underligt argument eftersom alkohol och tobak med stor säkerhet är de vanligaste "inkörsportarna". Och skälet till att olika illegala droger förekommer i anslutning till varandra är ju just att de är olagliga. Vore cannabis lagligt, skulle användarna inte riskera att handla av någon som även säljer till exempel kokain.

Ett annat vanligt argument är att vi redan har alkohol – det är illa nog, varför ska vi tillåta ännu en drog? Ungefär så lyder också Centerpartiets kommentar till ungdomsförbundets ställningstagande. Men "varför ska vi tillåta" är som jag ser det fel fråga. Grundtillståndet är att vi är fria att välja själva. Ska friheten inskränkas ska det finnas mycket, mycket goda skäl.

Fakta: 

<h2>Malin har skrivit under medborgarinitiativet för ett förbud mot ekocid – miljömord. Som initiativtagaren advokat Polly Higgins säger: "Vi bestämmer själva vad som ska vara förbjudet". Läs mer här: http://www.landetrunt.nu/artikel/97630</h2>

ANNONS

© 2021 Fria Tidningen