I väntan på världsmedborgarskap | Fria Tidningen
Malin Bergendal

Inledare


Malin Bergendal
Fria Tidningen

I väntan på världsmedborgarskap

I måndags kom en ny utredning om svenskt medborgarskap. Utredaren Gunnar Strömmer föreslår bland annat att barn som föds i Sverige ska bli svenska medborgare.

Förslaget kunde ha varit en stor lättnad för många gömda familjer, men tyvärr gäller det inte dem. För att ett barn som föds här ska få medborgarskap ska någon av barnets föräldrar ha permanent uppehållstillstånd och vara folkbokförd i Sverige sedan minst fem år. Alternativt vara svensk medborgare. Men ändå kan Strömmers förslag, om det genomförs, hjälpa familjer där en förälder riskerar att utvisas och tvingas lämna sina barn. I en värld där vi fortfarande delar in människor i grupper med olika rättigheter är det ett litet steg åt rätt håll.

ANNONS

© 2021 Fria Tidningen