Solidaritet är bättre än misstro | Fria Tidningen
Malin Bergendal

Inledare


Malin Bergendal
Fria Tidningen

Solidaritet är bättre än misstro

Polisen är bekymrad över det samarbete som byggs upp i sociala medier för att varna för deras inre utlänningskontroller. "Polisen behöver förtroende och hjälp från allmänheten. Då är det svårt och olyckligt om polisen ses som en fiende" säger polisen och polisforskaren Stefan Holgersson till DN.

Det är en begriplig synpunkt från polisens sida. Men tanken ligger nära att allmänheten behöver kunna ha förtroende för polisen, och att det skulle hjälpa om polisen vägrade agera som en fiende. Om polisen, med uniform och allt, vågade visa lite civilkurage.

Å andra sidan bygger vårt behov av polisen till stor del på vår misstro mot varandra. Samarbetet mot utlänningskontrollerna bygger på tillit och solidaritet människor emellan och bidrar till att utveckla mer av det som gör ett samhälle till ett samhälle. I ett större perspektiv är det inget att vara bekymrad över – tvärtom.

ANNONS

© 2021 Fria Tidningen