Bedrägerier för miljarder i krigets Irak | Fria Tidningen
Fria Tidningen

Bedrägerier för miljarder i krigets Irak

Minst 10 procent av de 60 miljarder dollar som USA utlovade till återuppbyggnad i Irak kan inte redovisas. Ännu större summor har kastats bort på ofullständiga eller övergivna projekt, enligt en ny rapport.

Mellan 6 till 8 miljarder dollar av totalt över 60 miljarder som öronmärkts för stabilisering och återuppbyggnad i Irak sedan USA:s invasion 2003 har gått förlorade på grund av misskötsel och bedrägerier. Det skriver Stuart Bowen, generalinspektören för Iraks återuppbyggnad, i en ny rapport.

Flera miljarder dollar har kastats bort i ofullständiga, avslutade eller övergivna projekt, enligt Bowen, som också konstaterar att ytterligare minst åtta miljarder dollar av Iraks egen budget gått förlorade – pengar som hanterades av den amerikanska ockupationsmyndigheten efter invasionen.

Enligt rapportförfattaren har de misslyckade projekten skapat ett stort missnöje bland irakier.

"Du kan flyga in över Bagdad eller andra städer i en helikopter men utan att kunna peka ut ett enda projekt som slutförts av USA," säger Iraks vice inrikesminister Adnan al-Asadi i rapporten.

Ett barnsjukhus i staden Basra, som var den största enskilda satsningen inom sjukvården, färdigställdes först 2010 och till en tredubbel kostnad än vad som först var beräknat – 165 miljoner dollar, motsvarande över en miljard kronor. Sjukhuset har dock endast delvis varit i drift sedan dess på grund av att viktig utrustning fattats samt att personalen saknat utbildning.

Den amerikanska byggnadsentreprenören Parsons Delaware fick i uppdrag av den amerikanska ockupationsmyndigheten att bygga fängelset Khan Bani Sa’ad i provinsen Diyala. Tre månader efter att fängelset skulle ha varit färdigställt 2006 begärde företaget att få ytterligare två och ett halvt år på sig för att kunna slutföra projektet.

Den amerikanska regeringen avslog begäran och bröt kontraktet med Parsons Delaware med hänvisning till överskridna kostnader. Nya företag anlitades för att slutföra bygget men när ansvaret för projektet överfördes till Iraks justitiedepartement upphävdes kontrakten, eftersom Iraks regering menade att det inte fanns något behov av byggnaden.

Bowens rapport bygger på hundratals revisionsrapporter, inspektioner och undersökningar, samt nära 50 intervjuer med högt uppsatta tjänstemän i Irak och USA. En av slutsatserna är att Bushadministrationen var dåligt förberedd på de av utmaningar som USA ställdes inför i stabiliserings- och återuppbyggnadsarbetet i Irak efter den amerikanska invasionen.

"Irakprogrammens improviserade natur och ständiga omsättning av personal tvingade USA att ändra kurs och fart hela tiden, vilket ledde till resursslöseri, bedrägeri och misskötsel av skattebetalarnas pengar", enligt rapporten.

Fakta: 

Korruption upp till ytan

USA:s ockupation av Irak har kantats av korruptionsskandaler, som först på senare år lett till rättsliga åtgärder i någon större omfattning. I den senaste kvartalsrapporten från Generalinspektören för Iraks återuppbyggnad, SIGIR, listas sju fall – enbart de senaste månaderna – där amerikanska tjänstemän, militärer och privata entrepenörer dömts för eller erkänt sig skyldiga till brott. Bland annat:

• Ägaren till ett privat företag som anlitats för att jobba med återuppbyggnaden och försett myndigheterna med falska uppgifter som inkluderar hyra för två villor och köp av bepansrade fordon.

• En sergeant som tagit emot mutor för att hjälpa irakiska företagare att få kontrakt på återuppbygnadsprojekt.

• Två programchefer på ett privat företag som dömts till 27 måndar fängelse för mutbrott, bedrägeri och skattebrott.

Källa: SIGIR

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Tioårsdag kantas av politisk oro

Tio år efter USA:s invasion präglas Irak av politisk instabilitet och gatuprotester. Motsättningarna tycks större än någonsin, och flera röster varnar för inbördeskrig om regeringen vägrar ge med sig.

Det meningslösa kriget lärde oss inget

I dag är det tio år sedan USA gick in i Irak och de mänskliga och ekonomiska kostnaderna för ockupationen har varit oerhörda. Ändå har ingen svensk krigshetsare dragit lärdom. Istället riskerar de att göra om samma misstag igen, skriver Pierre Gilly.

Ingen fängelsedom efter massaker i Irak

Drygt sex år har gått sedan den uppmärksammade massakern i Haditha i Irak, då amerikanska marinsoldater dödade 24 civila. Först nu har rättsprocessen mot den officer som ledde soldaterna avslutats. Domen – degradering men inte fängelse – väcker ilska i Irak.

© 2022 Fria Tidningen