"Dags att ta våldtäkter på allvar" | Fria Tidningen
Fria Tidningen

"Dags att ta våldtäkter på allvar"

Dagens sexualbrottslag är inte förenlig med ett demokratiskt samhälle. Det behövs ett paradigmskifte vad gäller samhällets syn på sexualitet och kroppslig integritet, menar Sissela Nordling Blanco och Stina Svensson, Feministiskt initiativ.

Rätten att bestämma över sin egen kropp är inte förhandlingsbar. För att få ett slut på våldtäkterna behövs utbildning och lagstiftning som utgår från att sex bygger på frivilligt deltagande. På fredag är det internationella kvinnodagen och tiden är inne för ett paradigmskifte vad gäller samhällets syn på sexualitet och kroppslig integritet. Dagens sexualbrottslag kräver att tvång ska ha förekommit för att en våldtäkt ska räknas som våldtäkt. Lagen medför på detta sätt en syn på kvinnor som sexuellt tillgängliga så länge de inte gör fysiskt motstånd. Detta synsätt är inte förenligt med ett demokratiskt samhälle som värnar om människans rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet.

Det är hög tid att införa en lag som grundar sig i att bristen på frivilligt deltagande ska avgöra ansvaret för våldtäkt. Feministiskt initiativ menar att sex bygger på frivilligt deltagande snarare än samtycke eller tillåtelse till sex.

I Sverige begås enligt Brottsförebyggande rådet cirka 30 000 våldtäkter varje år mot personer över 15 år. Ungefär en tiondel av alla fall anmäls. Mindre än en femtedel av anmälningarna leder till åtal och av dessa leder en ytterst liten del till fällande dom. Många flickor, kvinnor, pojkar, män och transpersoner som utsätts för våldtäkt låter bli att anmäla av rädsla för att inte bli trodda. Statistiken visar också att chansen att få upprättelse är låg.

Många som drabbats skäms över det som hänt och tar själva på sig skulden. För att komma till rätta med såväl den låga anmälningsstatistiken som den låga andelen fällande domar bör bemötandet av de som utsatts för våldtäkt förbättras, liksom kvaliteten på förundersökningarna höjas. Det måste införas obligatoriska utbildningar om genus, hbtq-frågor och mäns våld mot kvinnor för alla som möter personer som utsätts för sexuellt våld.

Förväntningar på könen är mycket olika i frågor som rör sexualitet. Män och killar förväntas vara sexuellt aktiva, dominanta och gärna ha många partners. Kvinnor och tjejer förväntas däremot hålla på sig och vara svårövertalade för att inte bli stämplade som ”horor”. Detta är vardagliga uttryck för ett ojämställt samhälle. För att förändra synen på sexualitet och våld behöver gamla normer utmanas. Skolan är den viktigaste platsen för att få till en förändring från grunden, därför måste lärare utbildas i genus- och hbtq-frågor och sexualundervisningen stärkas.

Frågan om våldtäkt bortförklaras alltför ofta med stereotypa bilder av hur en ”riktig” våldtäkt ser ut, vilket blir vilseledande i debatten om vilka åtgärder som krävs. Bilden av att en riktig våldtäktsman är en ensam personlighetsstörd man som attackerar kvinnor i ödsliga parker är en seglivad stereotyp. På motsvarande sätt finns en rad föreställningar om hur de som drabbas av våldtäkt bör känna och reagera för att verka trovärdiga och få hävda rätten till sin egen kropp. I själva verket begås majoriteten av våldtäkterna inomhus och av en närstående, bekant, eller ett tillfälligt sällskap.

Det är dags att ta våldtäkter på allvar och se dem för det samhällsproblem de är. Vi behöver ett systematiskt arbete för att skapa ett jämställt samhälle fritt från sexuellt våld. Vi behöver utbildning och lagstiftning som tydligt signalerar att alla har rätt att bestämma över sin egen kropp och att sex bygger på frivilligt deltagande.

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Är public service-anställda bättre på att googla?

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar.Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon de Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Sargon de Basso är av åsikten att berörda mediekanaler fyller en viktig funktion eftersom han anser att de är de enda som har någorlunda hederlighet och ansvarskänsla. Här delar Jens Ganman med sig av varför han snarare tycker att de statligt stödda mediebolagen helt har spelat ut sin roll.

Debatt
:

Public service har bäst pressetik

Olika perspektiv på samma sak – i Frias nya satsning "duellen" lyfts frågor från olika vinklar. Först ut är skribenterna Jens Ganman och Sargon De Basso som har olika syn på public service existensberättigande. Jens Ganman tycker att de statligt stödda mediebolagen har spelat ut sin roll. Här delar Sargon De Basso med sig av sitt resonemang kring varför han är av motsatt åsikt.

© 2020 Fria Tidningen