På torsdag blir det skolstrejk | Fria Tidningen
Malin Bergendal

Inledare


Malin Bergendal
Fria Tidningen

På torsdag blir det skolstrejk

I morgon blir det skolstrejk, kanske i en skola nära dig. Hundratals föräldrar har fått nog av en skolpolitik som ger stress, orättvisor och ytliga kunskaper. Det som utlöste strejken var utbildningsminister Jan Björklunds förslag att ge eleverna betyg redan i fyran – och att Fredrik Reinfeldt hängde på efter ett par veckor. En pappa lade upp en bloggsida och en Facebook-sida där han manade föräldrar att låta barnen strejka den 24 januari.

Några hundra föräldrar har nappat, ocn av dem är Beatrice Bandergård i Klintehamn. Hon tycker att man tävlar och mäter för mycket i skolan.

– Barn ska få utvecklas i den takt de behöver, säger hon. Skolan ska vara ett utrymme för barns lärande. Man ska inte mäta för mycket. Betygen stressar och stämplar barn och snedvrider skolan.

Jan Björklund menar att tidigare betyg behövs för att föräldrar och elever har rätt till information om hur det går för elevena i skolan. Dessutom får betygen eleverna att ta skolan mer på allvar, säger han. Men det finns allvar och allvar, och det allvar Björklund menar ligger nära stress och långt från vetgirighet. Han fortsätter att förväxla kontroll med resultat, betyg med kunskap.

Jonas Almqvist är docent i pedagogik och didaktik vid Uppsala universitet. Han säger att betyg används i två syften. Det första är som urvalsinstrument till olika utbildningar, och där behövs de, säger han. Det andra är att ge information till elev och förälder om elevens kunskaper. Men betyg fungerar inte så, enligt Jonas Almqvist.

– Det är inget bra sätt. Kunskap kan inte sammanfattas så enkelt, i en siffra eller en bokstav. Elever och föräldrar får bättre information genom samtal, och det finns belägg för det, säger han.

Dessutom talar man ofta om att betygen får eleverna att lära sig med. Men det stämmer inte, säger Jonas Almqvist.

– De kan snarare ge en negativ effekt, genom att eleven får en stämpel.

Lärarna har redan nu svårt att hinna med undervisningen eftersom det kommer så mycket nya reformer för att öka kontrollerna, enligt Jonas Almqvist. Att börja med betyg i fyran skulle ge dem ännu mindre tid för eleverna. Men ändå är det tyst i lärarkåren, och även föräldrarna protesterar för lite, tycker han.

– Därför tycker jag om den där strejkidén, att föräldrar och lärare går ihop och säger ifrån.

Förhoppningsvis växer skolstrejken och leder till nya protester – och en annan sorts skolpolitik. Till att börja med kan ministrarna Björklund och Reinfeldt passa på att strejka på torsdag, de också. Hitta på något roligt och kanske ägna en stund åt att läsa forskning i pedagogik.

Fakta: 

<h2>Malin har läst i skollagen att skolan ska vila på vetenskaplig grund, och undrar om även skolpolitiken har sådana ambitioner.</h2>

ANNONS

© 2021 Fria Tidningen