Graffitin ger Prag vitalitet | Fria Tidningen

Recension


Konst
Stuck on the city
Vem Tron, Masker, Epos 257, Point, Akay, Bates, Swoon När t o m 13 januari 2013 Var Prague city gallery, Prag

Fria Tidningen

Graffitin ger Prag vitalitet

I Prague city gallery, ett av Prags mer prestigefulla gallerier, pågår just nu stadens första stora internationella utställning med graffiti och gatukonst. Här presenteras dessa uttryck som en vibrerande och viktig konstnärlig verksamhet. Många partners och sponsorer är inblandade, vilket talar för att det är ett projekt staden satsar på. Utställningen engagerar även en ansenlig projektgrupp som producerar ett brett och intressant program med debatter, konstnärspresentationer, pedagogisk barnverksamhet och graffiti jams.

Dessutom har kommunalrådet Aleksandra Udzenija tagit utställningen under sina vingar. I utställningens programblad skriver hon att Prag stödjer och räknar med dessa unga konstnärer som tillför staden energi och spontanitet.

Stuck on the city är en ambitiös utställning som presenterar nationella graffitimålare jämte internationella, med en önskan att visa konstnärlig variation. Medvetna om graffitin som globalt fenomen presenteras här några av de mest namnkunniga. Den tjeckiska scenen representeras av Tron (CAP crew och DSK crew), Masker, Pasta Oner, Epos 257, Spino, Xdog, Obic, Bior och givetvis Point. Point, som även medverkar i utställningens curatoriska grupp, är en av de mer internationellt kända målarna. Han var en av de första som experimenterade med skulpturella tags i Prag samtidigt som det gjordes i andra städer, främst i Berlin. Point nämns även i Markus Mais klassiska bok Urban calligraphy and beyond (2003), där Mai diskuterar tags, writing, som en viktig del av graffitin.

De medverkande är traditionella graffitimålare som utmärker sig i stil (Bates, Horfee), målare som utmanar gränsen mellan graffiti och ett samtida uttryck med till exempel aktioner och installationer (Akay, Brad Downey, Point, Epos 257) och gatukonst (Swoon). Jag blir särskilt förtjust i utställningstexterna som förklarar Akays och Brad Downeys verk, med anekdoter man sällan får ta del av. Något annat som fångar mig är Deltas väggmålning, som med sitt abstrakta bygge av linjer och form löser upp rymd och yta. Även Point arbetar med det arkitektoniska, han omvandlar bokstäverna till kropp och leder tankarna till teknisk precision.

Det finns olika sätt att producera en utställning med graffiti och gatukonst i ett gallerirum. Detta är ett av dem, där en stor del av innehållet består av väggmålningar. Curatorn Radek Wohlmuth har låtit de inbjudna använda galleriets väggar för att visa sina verk. Resultatet blir snyggt och monumentalt. Samtidigt lutar flera av målningarna mer åt det populära och figurativa än den traditionella graffitins pieces, tags och throw ups, vilket är synd. Å andra sidan utforskar många just gränserna mellan graffiti, design och samtida konst.

Gemensamt är att de medverkande har gatan som referenspunkt och inspirationskälla. I anslutning till utställningen har staden upplåtit fasadväggar utomhus som en förlängning av gallerirummet. Även här är det figurativa mer betonat. Men trots avsaknaden av traditionell graffiti är fasadmålningarna kraftfulla som motvikt till reklamen som annars tar plats i det offentliga rummet.

Graffitins ursprung – att skriva sitt namn – hittas istället i utställningens interaktiva del. I ett rum i utställningens mitt kan den yngre målgruppen klottra, tagga eller måla fritt och i en lång passage med dämpad ljussättning har de medverkande konstnärerna lämnat sina tags på kartonglådor och uppmanar besökarna att göra dem sällskap.

Stuck on the city kan sägas vara ett resultat av graffitifestivalen Names 2008, det första och största internationella evenemanget som någonsin arrangerats i Prag. Idén kom från Point och Tron vilka tillsammans med andra engagerade ville visa nya sätt att förhålla sig till den samtida konsten. Många verk tog plats i det offentliga rummet och de inbjudna gavs utrymme att experimentera i staden.

Det är tydligt att Names födde ett intresse för graffiti och gatukonst bland politiker eftersom kommundrivna Prague city gallery nu är initiativtagare till Stuck on the city. Tidigare i år föreslog nämnda kommunalråd att Nuselsky, en av stadens största broar, skulle öppnas för graffitimålare under en period då bron skulle rekonstrueras. Allmänheten motsatte sig dock förslaget med hänvisning till brons kulturella värde.

Samtidigt är staden medveten om problematiken med olovlig graffiti; i programbladet till utställningen tar kommunalrådet tydligt avstånd från vad hon kallar för ”vandalism”. Enligt § 257 i strafflagen kan vandalism kopplat till klotter ge åtta års fängelse i Prag.

Prague city gallery brottas med samma problematik som andra institutioner som producerar utställningar med graffiti och gatukonst, att bjuda in graffiti utan att rama in. En svår uppgift när inte minst kommunala institutioner måste ta hänsyn till stadens ”problem” med graffiti i det offentliga rummet. Kommunalrådet Aleksandra Udzenijas hållning är motsägelsefull, då de tags som enligt många förfular och förstör på samma gång är ursprunget till att institutioner över huvud taget kan visa en konstnärlig verksamhet som många i dag upplever som intressant och samtida. I utställningens interaktiva delar blir problematiken tydlig, som besökare och graffitimålare får du tagga och måla på angiven plats. Ingen annanstans.

Tillgång till lagliga väggar är bra, men den olagliga biten är en stor del av kulturen. Stuck on the city hade inte kunnat bli till utan de tusentals tags som omger stadens väggar.

ANNONS
ANNONS

Rekommenderade artiklar

Protestens näve ekar genom historien

Recension

Hannah Ryggen gör tydligt motstånd i sin skildring av fascismens framväxt, medan Song Dong utför en stilla demonstration mot verklighetens form. Fria gör ett nedslag i två viktiga konstnärskap som tar plats på Documenta (13).

Stark närvaro i Schjerfbecks kvinnoporträtt

Recension

Finlandssvenska Helene Schjerfbecks porträtterade mor och far, en flicka som prövar silkesskor, allvarliga borgerliga kvinnor och inte minst sig själv. Hon skapade en unik uppmärksamhet kring sina objekt, skriver Niels Hebert.

Naturens dramaturgi är tidlös

Recension

En dryg timmes båtfärd från Stockholm ligger den nya, privata konsthallen Artipelag. Kristian Borg tar en tur till natursköna Värmdö och filosoferar över konstens natur och naturens dramaturgi.

© 2022 Fria Tidningen