Oro inför nya förhandlingar med Marocko | Fria Tidningen
Fria Tidningen

Oro inför nya förhandlingar med Marocko

Efter att ett splittrat EU-parlament i december 2011 röstat nej till fortsatta fiskeavtal med Marocko återupptas nu förhandlingarna på nytt. EU-parlamentarikern Isabella Lövin (MP) är oroad över hur parterna kan komma att tolka resolutionen att respektera internationell rätt.

När EU-parlamentet i december 2011 sa nej till ett förlängt fiskeavtal med Marocko gladdes många västsaharier åt beslutet. Avtalet som innebar att fiskare från tolv olika medlemsländer i EU fick tillgång till vattnen utanför Västsaharas kust var kontroversiellt eftersom det stred mot internationell rätt, då Marocko sedan 40 år tillbaka ockuperar Västsahara.

I förhandlingarna om fiskeavtalet har Sverige konsekvent varit emot nya avtal. I januari i år svängde dock jordbruksminister Eskil Erlandsson (C) i frågan och välkomnade nya förhandlingar. Något som dock röstades ner i miljö- och jordbruksutskottet. Nu är det dock klart att EU och Marocko inleder nya förhandlingar, och om tre veckor väntas parterna träffas i Rabat. Enligt kommissionen ska det nya avtalet utformas på ett sätt att det respekterar folkrätten och garanterar att det kommer västsaharierna till gagn. Men vad förhandlingarna i praktiken kommer innebära är ännu inte känt. Isabella Lövin (MP) är oroad att det kommer att se ut precis som innan.

– Ja, i och med att vi inte fick in en skrivelse om att exkludera västsahariska vatten är jag oroad över hur bägge parterna kan komma att tolka resolutionen om att respektera internationell rätt. Här finns ett tolkningsutrymme som jag är rädd att både Marocko och kommissionen kan komma att dra nytta av. Risken är att man tror att det skulle räcka med att redovisa fördelar som eventuellt skulle tillkomma Västsahara, men att det istället kommer de marockanska bosättarna till gagn. Ett fiskeriavtal med Marocko som inkluderar Västsahara både finansierar och legitimerar ockupationen, säger hon.

Även riksdagsledamoten Jens Holm (V) är kritisk till att EU återupptar förhandlingarna med Marocko.

– Det är alldeles för tidigt. Än så länge finns inga som helst tecken på att Marocko går åt rätt håll i Västsaharafrågan. Med fiskeavtalet i frysboxen fanns ett starkt påtryckningsmedel mot Marocko. Något inte EU utnyttjade, säger Jens Holm.

Att det i nuläget inte finns något avtal mellan Marocko och EU hindrar inte att Marocko fortfarande bedriver internationellt fiske i de fiskrika vattnen utanför Västsaharas kust. Men det sker med individuella avtal och utan bidragspengarna från EU. En besvärande omständighet för regimen i Rabat är en YouTube-film som visar hur ett fartyg dumpar tonvis med död fisk utanför i vattnen utanför fiskehamnen Dakhla, i Västsahara.

– Bilderna sägs vara från oktober i år, men dumpningarna lär vara etablerad rutin. Något som inte rimmar med den bild av en ansvarsfull fiskeadministration som Marocko försöker etablera, säger Sören Lindh från VästsaharaAktionen.

Sören Lindh vågar inte heller han spekulera i vad de nya avtalsförhandlingarna innebär.

– De gamla aktörerna, och de gamla vinnarna, finns fortfarande med i bilden. Det vi kan se är att de som vill ha ett avtal har tappat fördelen av att ett orubbat bo. Frankrike står till exempel inte heller lika självklart bakom ett nytt avtal längre. För Spaniens räkning är däremot ett avtal utan Västsahara helt ointressant. De ser ingen lönsamhet i enbart marockanska utfiskade vatten.

Isabella Lövin poängterar att hon inte har några problem med att EU sluter avtal med Marocko, så länge fisket inte sker i det ockuperade Västsaharas vatten.

– Men jag tror inte att någon av parterna är intresserad av det. EU vill ha tillgången till de fiskrika vattnen i Västsahara. Och Marocko är endast intresserat av att än en gång få EU att skriva under på att Marocko har överhöghet över Västsaharas naturresurser. Vad fiskeriavtalet främst handlar om är att få EU att ge legitimitet åt Marockos ockupation.

Fria har försökt nå landsbygds¿minister Eskil Erlandsson för en kommentar.

Fakta: 

Fiskeavtalet med Marocko:

Fiskeavtalet mellan EU och Marocko upprättades på 90-talet och har i flera omgångar omförhandlats. Fartyg från 11 EU-länder har kunnat fiska i enlighet med avtalet som gäller för max 119 fartyg och majoriteten har gått under spansk flagg. Finansieringen av avtalet räknas ha uppgått till 36,1 miljoner euro per år. I gengäld för rätten att fiska fick Marocko nämligen finansiellt och tekniskt stöd för att utveckla en hållbar fiskenäring.

Det senaste avtalet gällde från 2007 men det protokoll där tekniska och ekonomiska villkor för EU-ländernas fartyg fastställs gick ut i februari 2011. I december samma år röstade en majoritet i EU-parlamentet nej till att förlänga avtalet.

Rekommenderade artiklar

Fler förbud mot avverkning av skog

Skogsstyrelsen skärper ytterligare tillsynen av skogsvårdslagen. I fortsättningen ska beslut om förbud mot avverkning och föreläggande kunna tas utan ett fältbesök. Naturvårdsorganisationen Skydda skogen är försiktigt positiv.

Barnfamilj hänvisas till internflykt

Efter tre år i Sverige utvisas en barnfamilj från Dalarna och hänvisas av Migrationsverket till internflykt inom Afghanistan. Det trots att en halv miljon afghanska internflyktingar enligt Amnesty lever i misär med risk att dö till följd av svält och sjukdomar.

Kalix får neka elever finskundervisning

Skolinspektionen ger Kalix kommun rätt när det gäller beslutet att säga nej till modersmålsundervisning i finska för 37 elever. Det trots att minoritetsspråklagen som trädde i kraft 2010 ska stärka minoritetsgruppers grundläggande rättigheter.

Vården lever inte upp till patientmål

Svensk sjukvård lever inte upp till målet att utgå från patienternas perspektiv. Enligt en ny rapport från Myndigheten för Vårdanalys leder detta inte enbart till att patientens tillfrisknande försenas utan gör också vården onödigt dyr.

Kräver att indiskt vapenavtal upphävs

Det svenska granatgeväret av modellen Carl Gustaf som nyligen påträffades i Burma kom från Indien. Det visar ISP:s utredning. Föreningen Svenska Freds kräver nu att vapensamarbetet med Indien stoppas.

© 2020 Fria Tidningen