Köpenhamns frizoner är hotade | Fria Tidningen

Synpunkten


Britta M. Lindqvist
Fria.Nu

Köpenhamns frizoner är hotade

Slagord, musik och eld underströk vreden hos de mellan 400 och 800 demonstranterna, som den 14 januari vandrade til Rådhusplatsen i Köpenhamn för att markera att kampen om Ungdomshuset inte är slut.

Ungdomshuset, som har fått leva sitt eget liv utan kommunens inblandning i över 20 år nu. Ett hus, som först ockuperades i samband med 1980-talets BZ-våg, och som är en slags sista bastion av det slaget.

ANNONS

Rekommenderade artiklar

© 2021 Fria Tidningen