Flygbolag ska inte fatta myndighetsbeslut | Fria Tidningen

Debatt


Fria Tidningar
Fria.Nu

Flygbolag ska inte fatta myndighetsbeslut

Först av allt tack för att moderaterna står fast vid att utlänningsnämnden måste ersättas av en rättvis och rättssäker prövning i domstol! Det är verkligen på tiden att det blir av. Men när ni vill införa transportörs-ansvar (det vill säga att flygbolag och färjebolag skulle bestraffas för varje flykting som kommer in i Sverige utan riktiga papper) så är ni fel ute av en mängd olika skäl:

ANNONS

Rekommenderade artiklar

Debatt
:

Riv upp kollektivtrafiklagen

Från och med den 1 januari 2012 kommer en ny kollektivtrafiklag att gälla. Lagens ändamål är att öppna för privata intressen att göra vinst på den del av kollektivtrafiken som är lönsam. Som exempelvis högtrafik i städerna.

© 2021 Fria Tidningen